Jste návštěvník | Dnešních návštěv

admin

Následuj mě

Text k zamyšlení u příležitosti 12. neděle v mezidobí (Lk 9,18-24) | 23. června 2019

Dnešní úvahu můžeme začít anekdotou: Bůh se prochází po nebi, kroutí hlavou a něco si povídá pod vousy. Potká ho svatý Petr a ptá se: „Co se děje, můj Pane?“ Bůh se podívá na Petra a praví: „Představ si, že emancipace na zemi dosáhla vrcholu.“ „Jak to myslíš?“ ptá se Petr. „No, lidé mě začínají považovat za ženu,“ odpoví mu Bůh. „Z čeho tak usuzuješ?“ ptá se opět Petr. „Z toho, jak lidé poslouchají má přikázání.“ „A jak tě poslouchají?“ „No tak, jak poslouchá muž ženu po dlouholetém manželství. Všechno, co jim povím, jim jde jedním uchem tam a druhým ven.“

Celý příspěvek

Farní den 2019

V neděli 30. června 2019 jste všichni srdečně zváni na 18. farní den. Oslavíme výročí posvěcení kostela mší svatou v 7.30 a 9.30 hodin. Po hrubé mši svaté bude společné fotografování dětí v tybétkách s naším Pražským Jezulátkem.

Odpolední setkání začne ve 14.30 hodin na farní zahradě. Můžeme se těšit na scénky, scholu Samuel, malování na obličej, fotokoutek, skákací hrad, projížďku na koni, občerstvení, zmrzlinu a dětský koutek Klubu dětí Broučci.

Přijďme společně prožít netradiční odpoledne naší farní rodiny.

Večer chval

Všichni, zvláště mladí, jsou srdečně zváni na Večer chval pořádaný ministranty, scholou Samuel a Misijním klubkem na začátku prázdnin. Začínáme po večerní mši svaté (cca v 19 hodin) v pátek 27. června 2019. Jsme stvořeni, abychom Boha chválili aneb kde jsou dva nebo tři…

Druhé kolo voleb do pastorační rady

V neděli 23. června 2019 proběhne druhé kolo voleb do pastorační rady.

Delegovanými členy jsou Eliška Čičelová a Antonín Válek. Členové jmenovaní farářem jsou Miroslav Jakoubek, Markéta Mikuláštíková, Marta Moštková a Anna Mošťková.

Z níže uvedených budeme volit šest kandidátů. Řazeni jsou abecedně a bez titulů. Na vývěsce u kostela naleznete i jejich fotografie.

František Cahel
Dominik Jakoubek
Ludmila Gabrielová
Mária Hlůšková
Oto Holeček
Tereza Holečková
Alžběta Hurábová
Alena Koníčková
Dana Koníčková
Marie Mikuláštíková
Zdenka Nevařilová
Veronika Ondrůšková
Antonín Pešl
Jaroslav Tvrdoň

Biřmování 2020 – Úvodní setkání

Pátek 21. června 2019 v 19.00 hodin

Úvodní setkání biřmovanců

Bez Ducha Svatého

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Seslání Ducha Svatého (Jan 20,19-23) | 9. června 2019

Když si jeden kněz v náboženství povídal s dětmi o Duchu Svatém, zeptaly se ho: „Proč se Duch Svatý maluje jako holubice?“ Kněz jim na to povyprávěl tento příběh.

Celý příspěvek

Pastýřský list k problému sexuálního zneužívání

Odkazujeme na web Arcidiecéze olomoucké.

První svaté přijímání 2019

Naši prvokomunikanti v neděli 2. června 2019 vstoupili do životního období, ve kterém už Bůh může jejich srdce přetvářet a proměňovat. Provázejme je svým příkladem a modlitbou. Odkazujeme na videozáznam této slavnosti.


(Video: Z. Koníček)

Dobré srdce

Text k zamyšlení zvláště pro prvokomunikanty a jejich rodiče u příležitosti 7. neděle velikonoční (Jan 17,20-26) | 2. června 2019

Milá děvčata, milí chlapci, milé Boží děti!

Proč vás nazývám Božími dětmi? Nejste snad dětmi svých rodičů? Ano, ale Bůh učinil ten zázrak, že jste se svým rodičům mohli narodit. Bůh si nás „vymyslel“. A vaši rodiče navíc souhlasili s tímto Božím plánem a při křtu veřejně vyznali, že si přejí, abyste byli Boží. V obojím slova významu. Tedy Boží… abyste patřili Bohu a boží… abyste byli skvělými, šťastnými, prostě úžasnými lidmi. U většiny z vás jsem byl u toho, většinu z vás jsem křtil.

Celý příspěvek

Proti proudu

Odkazujeme na dokument České televize o životě, pronásledování a vyhnanství velikána českých dějin kardinála Josefa Berana.