Jste návštěvník | Dnešních návštěv

admin

Jak jsme ztratili s Adventem i Vánoce

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Narození Páně – ve dne (Jan 1,1-18) | 25. prosince 2018

Jedna maminka si stěžovala: „To je hrozné, pomalu od dušiček se mě moje malá každý den ptá, kdy už budou Vánoce.“ A kamarádka ji odpověděla: „Divíš se? Už dva měsíce všude svítí vánoční ozdoby a hulákají koledy. Moje prateta je z toho tak popletená, že už mi dvakrát usmažila kapra a nachystala dárky. No, už aby ten blázinec byl za námi.“

Celý příspěvek

Tichá noc

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Narození Páně – půlnoční (Lk 2,1-14) | 24. prosince 2018

Je to dnes přesně 200 let, kdy se poprvé zpívala koleda, která nás provází dnešní nocí – Tichá noc. Zve nás, volá nás, abychom vstali a přišli se ohřát ke svaté rodině. Podobně jako dnes, i před dvěma sty lety muselo být v kostelíku v Oberndorfu u Salzburgu chladno. A nám je jasné, že se tam lidé nešli do kostela ohřát na těle, ale na duši. Co takové ohřívání obnáší?

Celý příspěvek

Radostné Vánoce a požehnaný rok 2019

Radostné Vánoce a požehnaný nový rok 2019 přeje

P. Ladislav

Být dobrým Božím poslem

Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle adventní (Lk 1,39-45) | 23. prosince 2018

V evangeliu čteme o radostném setkání žen, které prožily s Bohem velké a krásné věci. Těší se z víry a společně oslavují Boha. Možná si povzdechneme: „Ty se mají. Kéž bychom i my na sobě zakusili Boží moc a mohli se setkávat s lidmi plnými radosti a lásky.“ Ale realita je jiná. Místo radosti ze sdílení víry, prožíváme často zklamání ze setkání se slabostí a hříšností svou i druhých. Proč i dva tisíce let po narození Krista není svět prostoupen radostí z víry? A co s tím dělat? Odpovězme si příběhem.

Celý příspěvek

Jásej, zaplesej, raduj se a vesel

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle adventní (Lk 3,10-18) | 16. prosince 2018

V hodině náboženství se jeden kněz zeptal dětí, jak prožili radostnou neděli. Přihlásil se chlapec a spustil: „No, dopoledne jsme museli na mši, ale pak už to bylo jenom lepší. Na oběd jsme se tak přejedli, že jsme pak dvě hodiny spali. Odpoledne táta vyrazil do hospody, máma s kamarádkama na kafe a nákupy, sestra se spolužačkama za zábavou, a já mohl v klidu hrát na počítači hry. Takže, pane faráři, u nás dobrý. My jsme to prožili radostně, přesně tak, jak si to Pán Bůh přeje.“ Není divu, že kněz jenom zalapal po dechu. Zdržel se komentáře a rozhodl se, že příští kázání bude o křesťanské radosti. Z čeho se má tedy křesťan radovat?

Celý příspěvek

Třebechovický betlém

Během příprav na Vánoce se můžeme nechat inspirovat dokumentem o restaurování Třebechovického betléma.

Poušť

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle adventní (Lk 3,1-6) | 9. prosince 2018

Když se řekne poušť, představíme si většinou rovnou, mírně zvlněnou písečnou pláň. Ale poušť ve Svaté zemi je plná vysokých kopců a hlubokých proláklin. Není to žádná rovinka vybízející k pohodlné procházce, ale nehostinná pustina, kterou se dá projít jen s vypětím všech sil.

Celý příspěvek

Hradišťan a Jiří Pavlica – Vánoční koncert

V sobotu 5. ledna 2019 v 17.00 hodin se v našem farním kostele uskuteční VÁNOČNÍ KONCERT hudebního tělesa Hradišťan s uměleckým vedoucím, houslistou, zpěvákem a hudebním skladatelem Jiřím Pavlicou. Při koncertě zazní také nově opravené varhany.

Vstupenky lze zakoupit již nyní v zákristii kostela po bohoslužbách a na podatelně obecního úřadu nebo před koncertem.

Hradišťan je znám vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, který vychází z lidové tradice.

Zde naleznete záběry z minulých koncertů: 2015, 20162017 a 2018.

Pastýřský list Advent 2018

Odkazujeme na web Arcidiecéze olomoucké.

Roráty 2018

Advent je krásný čas přípravy na Vánoce. Její součástí jsou také roráty. Průvod dětí s lampičkami bude vždy v pondělí a pátek večer a v sobotu ráno. V sobotu jsou navíc všechny děti zvány na snídani na faru. Spolu s ústřední postavou – oslíkem se vydáme na cestu do Betléma. Při prvních rorátech (v pondělí 3. 12.) získají děti základ – plán trasy. Při každých rorátech získají nejen razítko do své mapky, ale také inspiraci pro život. Všechna rorátní setkání vyvrcholí o slavnosti Narození Páně ve 14.30 hodin u jesliček v kostele.