Jste návštěvník | Dnešních návštěv

admin

Večer chval

Všichni, zvláště mladí, jsou srdečně zváni na Večer chval pořádaný ministranty, scholou Samuel a Misijním klubkem na začátku prázdnin. Začínáme po večerní mši svaté (cca v 19 hodin) v pátek 27. června 2019. Jsme stvořeni, abychom Boha chválili aneb kde jsou dva nebo tři…

Druhé kolo voleb do pastorační rady

V neděli 23. června 2019 proběhne druhé kolo voleb do pastorační rady.

Delegovanými členy jsou Eliška Čičelová a Antonín Válek. Členové jmenovaní farářem jsou Miroslav Jakoubek, Markéta Mikuláštíková, Marta Moštková a Anna Mošťková.

Z níže uvedených budeme volit šest kandidátů. Řazeni jsou abecedně a bez titulů. Na vývěsce u kostela naleznete i jejich fotografie.

František Cahel
Dominik Jakoubek
Ludmila Gabrielová
Mária Hlůšková
Oto Holeček
Tereza Holečková
Alžběta Hurábová
Alena Koníčková
Dana Koníčková
Marie Mikuláštíková
Zdenka Nevařilová
Veronika Ondrůšková
Antonín Pešl
Jaroslav Tvrdoň

Biřmování 2020 – Úvodní setkání

Pátek 21. června 2019 v 19.00 hodin

Úvodní setkání biřmovanců

Bez Ducha Svatého

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Seslání Ducha Svatého (Jan 20,19-23) | 9. června 2019

Když si jeden kněz v náboženství povídal s dětmi o Duchu Svatém, zeptaly se ho: „Proč se Duch Svatý maluje jako holubice?“ Kněz jim na to povyprávěl tento příběh.

Celý příspěvek

Pastýřský list k problému sexuálního zneužívání

Odkazujeme na web Arcidiecéze olomoucké.

První svaté přijímání 2019

Naši prvokomunikanti v neděli 2. června 2019 vstoupili do životního období, ve kterém už Bůh může jejich srdce přetvářet a proměňovat. Provázejme je svým příkladem a modlitbou. Odkazujeme na videozáznam této slavnosti.


(Video: Z. Koníček)

Dobré srdce

Text k zamyšlení zvláště pro prvokomunikanty a jejich rodiče u příležitosti 7. neděle velikonoční (Jan 17,20-26) | 2. června 2019

Milá děvčata, milí chlapci, milé Boží děti!

Proč vás nazývám Božími dětmi? Nejste snad dětmi svých rodičů? Ano, ale Bůh učinil ten zázrak, že jste se svým rodičům mohli narodit. Bůh si nás „vymyslel“. A vaši rodiče navíc souhlasili s tímto Božím plánem a při křtu veřejně vyznali, že si přejí, abyste byli Boží. V obojím slova významu. Tedy Boží… abyste patřili Bohu a boží… abyste byli skvělými, šťastnými, prostě úžasnými lidmi. U většiny z vás jsem byl u toho, většinu z vás jsem křtil.

Celý příspěvek

Proti proudu

Odkazujeme na dokument České televize o životě, pronásledování a vyhnanství velikána českých dějin kardinála Josefa Berana.

Učiníme si příbytek

Text k zamyšlení u příležitosti 6. neděle velikonoční (Jan 14,23-29) | 26. května 2019

Dnes slyšíme Ježíše hovořit o tom, že se v nás chce zabydlet: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.“ Aby se v nás Bůh mohl zabydlet, abychom dokázali naši lásku k Bohu, je třeba zachovávat jeho slovo. Co tedy dělat proto, abychom Boží slovo nejen slyšeli, ale také milovali a zachovali? Prvním krokem je naučit se dobře naslouchat. Vnímat nejen to slovo, ale také toho, kdo ho vyslovuje. Přijímat ho nejen rozumem, ale také srdcem. Jak to dělat? Odpověz jsme si příběhem.

Celý příspěvek

Prvokomunikanti 2019

Nabízíme společnou fotografii (foto: Rostislav Pijáček) po slavnosti prvního svatého přijímání v neděli 2. června 2019.