Jste návštěvník | Dnešních návštěv

admin

KCHK 2018

Odkazujeme na fotogalerie z letošní Katolické charismatické konference konané ve dnech 11. – 15. července 2018 v Brně.

Fotogalerie: Katolická charismatická konference 2018
(Foto: Člověk a víra, pro nejjednodušší prohlížení spusťte modrý odkaz PROHLÍŽET FOTOGALERII)

Pohřeb P. Josefa Pelce

S otcem děkanem Josefem Pelcem se rozloučíme v sobotu 14. července 2018 ve farním kostele v Uherském Brodě.

Zemřel P. Josef Pelc

V úterý 10. července 2018 všechny zasáhla zpráva o tragické smrti našeho otce děkana P. Josefa Pelce. Odešel ve svých 46 letech do domu Otcova. Na vinici Páně sloužil 21 let a působil v Přerově, Holešově, Velkých Opatovicích, Lipníku nad Bečvou a nakonec v Uherském Brodě.

Celý příspěvek

První svaté přijímání 2018

K promluvě pro prvokomunikanty a jejich rodiče a videím ze slavnosti prvního svatého přijímání přidáváme i tuto průřezovou fotogalerii.

Fotogalerie: První svaté přijímání 2018
(Foto: Jan Zemek)

Bůh nás dává na první místo

Text k zamyšlení u příležitosti 13. neděle v mezidobí (Mk 5,21-43) | 1. července 2018

Jednoho dne dorazili do kláštera důležití hosté a očekávali, že je opat řádně přivítá. Ten však právě započal v kapli modlitbu breviáře. Když ho vrátný našel a vyzval: „Otče musíte jít do přijímacího pokoje, čekají vás důležití hosté,“ on se usmál a pravil: „Až se pomodlím, hned je přivítám.“ Když pak seděl večer s mnichy u stolu, ptali se ho: „A to se nebojíte, že se vážení hosté urazí?“ Opat pokrčil rameny a pravil: „Obavy někdy mám, ale nemohu jinak než dávat Boha na první místo, protože i on – Bůh dává na první místo každého člověka.“

Celý příspěvek

Prázdniny s Bohem 2018

Jak už bylo nabízeno v postní dobědobě velikonoční, můžeme i dobu prázdnin obohatit o každodenní duchovní povzbuzení skrze web P. Petra Hofírka. Lze použít aplikaci (Android) nebo webové stránky (ostatní platformy). Tip pro iOS: Můžete si uložit ikonu s přímým odkazem na plochu.

Co z toho dítěte bude?

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Narození sv. Jana Křtitele (Lk 1,57-66.80) | 24. června 2018

Všichni, kdo to uslyšeli, uvažovali o tom v srdci a ptali se: „Co asi z toho dítěte bude? Vždyť ruka Páně byla s ním!“

Podivuhodné události, které provázely narození Jana Křtitele, vedly k otázce: „Co asi z toho dítěte bude?“ A taková otázka může napadnout každého rodiče, který pozoruje své dítě. „Co z něho asi bude?“ Dá se na tuto otázku nalézt odpověď? Některé děti od malička projevují nějaké nadání, a tak se dá vytušit, že by mohly být umělci, sportovci, zručnými řemeslníky. Ale s jistotou se to říci nedá. Co z dítěte může být, ví jen Bůh. Celý příspěvek

Jákob – prázdninové vydání 2018

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – prázdninové vydání. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Vycházející školní mládež 2018

Nabízíme společnou fotografii (foto: Jan Zemek) naší vycházející školní mládeže po mši svaté v neděli 17. června 2018.

Bůh nás zve k přemýšlení a spolupráci

Text k zamyšlení zvláště pro vycházející školní mládež u příležitosti 11. neděle v mezidobí (Mk 4,26-34) | 17. června 2018

Celou promluvu si můžete také poslechnout:

Jednoho dne přistihl opat nějakého člověka, jak říká malým dětem: „Do kostela nechoďte, žádný Bůh není!“ Zastavil se u něho a otázal se: „Proč to těm dětem říkáte?“ Muž se na opata podíval a spustil: „Věřící nebo nevěřící vždyť je to jedno. Já mohu klidně tvrdit, že Bůh není, a má to stejnou váhu, jako když vy říkáte, že je. Každý má právo mít a hlásat svoje přesvědčení.“ Opat jen zakroutil hlavou a odpověděl: „Můj synu, myslím, že se mýlíte. Má víra a vaše nevěra se nedá srovnávat. Zatímco má víra vyrostla z dlouholetých modliteb, zkoumání Písma a učení křesťanských otců, vaše nevěra je v lepším případě důsledkem nějakého zklamání a v tom horším důsledkem lenosti Boha hledat a o víře přemýšlet. To, že něco neznáte, neznamená, že to neexistuje. A to, že jste Boha zatím nenašel, vás neopravňuje k tomu, abyste bránil v hledání druhým lidem.“

Celý příspěvek