Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Biřmování – svátost dospělosti

Text k zamyšlení u příležitosti 6. neděle velikonoční | 29. května 2011

Ježíš chce každému dát svého Ducha – Ducha pravdy, Ducha svatého, který nás povede a bude nám dodávat odvahu a sílu. Kdo by nestál o bezpečného životního průvodce, který pomůže, když dochází síly? Který poradí, když je mysl zatemněná a duše smutná a unavená? Ježíš nabízí mocného přítele, na nás je, abychom mu otevřeli dveře (své duše).

Duch svatý působí v celých dějinách spásy. Díky jeho působení se i z prostých lidí stávali světci, proroci a králové, kteří pomáhali druhým na cestě k Bohu, kteří připravovali lid na příchod Mesiáše. I my se můžeme zařadit po bok těchto velikých osobností. Jak? Když budeme prosit o Ducha svatého, otvírat se mu v modlitbě a rozjímání, dávat pozor na jeho vnuknutí. Tak se staneme vyvolenými Božími posly, kteří připravují svět na druhý příchod Mesiáše Ježíše Krista.

Jedna z hlavních cest k přijetí Ducha svatého je biřmování. Při křtu jsou nám odpuštěny hříchy, stáváme se Božími dětmi, otvírá se nám nebe. Při svátosti biřmování dostáváme dary Ducha svatého, abychom měli moudrost a sílu uchovávat čisté srdce, rozvíjeli svůj vztah s Bohem Otcem, směřovali svým životem k nebi a zároveň v tom všem pomáhali ostatním lidem.

Přijmi pečeť Ducha svatého. Těmito slovy uděluje biskup svátost biřmování. Pečetí se označuje cenná věc. Listina, která skrývá vzácné, důležité poselství. Co se skrývá v nás? O tom rozhodujeme svým každodenním životem. Když v biřmování přijímáme pečeť Ducha svatého je to výzva, abychom žili dobře a poctivě, abychom do svého životního příběhu psali krásné a hodnotné stránky.

Když přirovnáváme život k dopisu, na který má Bůh vtisknout svou pečeť, je důležité připomenout ještě jednu věc. Často jsou naše životní příběhy utvářeny událostmi, jež nemůžeme ovlivnit. A tak je i „dopis“ našeho života plný nečekaných zvratů, bolestí, smutků a proher. Není však důležité, kolikrát jsme v životě padli, důležité je, aby to všechno mělo dobrý konec.

Slovo pečeť se používá také ve spojení s kvalitou. Duch svatý je pečeť kvality, když mu nasloucháme, bude naše životní dílo dobré a hodnotné a bude mít dobrý, šťastný konec. Ne nadarmo je jedním z darů Ducha svatého dar umění – díky němu může být i náš život kvalitním uměleckým dílem.

1107 Total Views 1 Views Today

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *