Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Jděme k Ježíšovu kříži

Text k zamyšlení u příležitosti Velkého pátku | 30. března 2018

O páté neděli postní jsme vzpomínali pohled na kříž a také to, že největší úctu ke kříži prokazuje člověk, který se v životě setkal s utrpením. Co vidíme v kříži? Potupu, utrpení, bolest… ale také nezměrnou lásku, milujícího přítele, vítězství a nový začátek. Přistupme dnes k tomuto kříži ještě blíž, abychom ho pochopili.

Jistý kněz vybízel rodiče, aby svým dětem žehnali – dělali křížek na čelo. Tu mu jeden tatínek řekl: „Ale já svým dětem nepřeji nic zlého, tak proč jim dělat na čelo kříž, který je symbolem smrti?“ My ale víme, že kříž, který byl symbolem smrti, bolesti a prohry, byl Ježíšem proměněn na symbol vítězství a Boží lásky k nám.

Vstupme dnes symbolicky na Golgotu – místo Ježíšovy smrti, jděme k Ježíšovu kříži a dívejme se na něj. Ne se smutkem, ale s vděčností. Vnímejme nejen jeho bolestnou tvář, ale i tu oslavenou. Kříž není jen ozdoba, ale vyznání víry. Nosme jej hrdě nejen jako ozdobu (na krku apod.), nesme jej trpělivě a věrně také ve svém životě. Nesme jej spolu s Ježíšem.

1466 Total Views 1 Views Today

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *