Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Láska

Text k zamyšlení u příležitosti 6. neděle velikonoční, mše svatá za živé a zemřelé členy sboru dobrovolných hasičů (Jan 15,9-17) | 6. května 2018

Odkazujeme také na videozáznam celé promluvy.

Jednou se tak zeptá manželka svého muže: „A skočil by si pro mě do ohně?“ Muž se na ni nechápavě zadívá a odpoví: „Copak jsem hasič?“

Už jen tato anekdota napovídá, že se od vás, milí bratři a sestry dobrovolní hasiči, máme pro běžný život co učit.

Pro dnešní neděli připadá krásný úryvek z Janova evangelia, který hovoří o lásce. Ne o lásce jako momentálním citovém rozpoložení, ale lásce, která se dokáže pro druhého obětovat. Slyšíme Ježíšovu větu, kterou ustanovuje ke všem známým přikázáním přikázání nové: „Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život.“ A právě zde se stáváte pro všechny příkladem: nebojíte se něco z toho svého obětovat pro druhé. K tomu nás všechny volá i Ježíš. K lásce, která se nezalekne obětí. Milující manželé, rodiče, přátelé se denně obětují pro své partnery, děti, kamarády. Zříkají se svého času, svých sil a prostředků, aby udělali druhým radost. Těší je, že mohou někoho udělat šťastným.

Dále se pro všechny stáváte inspirací tím, že se nebojíte velkých výzev, snažíte se růst, i když to není snadné. I Bůh nás zve, abychom se naučili milovat tou jeho láskou. A to je výzva. To není práce na rok, na dva. To je úsilí na celý život. Ale i on nás inspiruje, říká: „Nazval jsem vás přáteli.“ A toto přátelství je zavazující. Stojí za to na něm pracovat v dětství, mládí, dospělosti i ve stáří. Stále máme kam růst, stále máme proč růst.

Co ale popřát vám? Myslete při vší své práci i hasičském nasazení i sami na sebe. Každý jste člověk Bohem povolaný k životu. Každý jste také povolán k lásce. Nikdo z nás ale nedokáže správně milovat bližního a pro jeho dobro se nasadit, pokud sám nezakusil, že je milován. Začínejme tedy každý den modlitbou poděkování: Pane Ježíši, děkuji ti, že mě máš rád…“ A přemýšlejme chvíli o tom, co všechno Bůh pro nás činí, co nám dává. A nakonec o tu pravou lásku, která má po celý náš život růst, také prosme. Pak bude každé vaše dílo i správně motivováno: Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci… Láska je dar, pro lásku jsme byli stvořeni, láska bude jednou naše vstupenka na věčnost.

255 Total Views 1 Views Today

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *