Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Naše budoucnost

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Matky Boží, Panny Marie | 1. ledna 2018

V jednom příběhu se vypráví o rabínovi, který uměl předpovídat budoucnost. Když umíral, zavolal si syna, aby mu tuto schopnost předal. Chlapec si přisedl k otcovu loži a pozorně naslouchal, jak mu otec říká: „Synu, není to nic těžkého. Když někdo přijde, abys mu předpověděl, jaký rok ho čeká, tak se nejprve zeptej, jaký rok prožil. Když ti poví, že se mu vedlo dobře, že to snad ani nemohlo být lepší, pověz mu, že to nebude mít snadné, protože po každém slunečním období jednou přijdou deště a bouře. Když ti poví, že se mu vedlo špatně, že to snad ani nemohlo být horší, tam mu můžeš říci, že se mu ani nadále nepovede dobře, protože ten člověk vše vidí černě. A když ti poví, že to nebylo snadné, ale mohlo to být i horší, tak mu klidně předpověz, že se mu povede dobře, protože je to člověk, který dokáže vidět svět i z té lepší stránky a je dobré ho v tom povzbudit. Není totiž až tak důležité, co ty lidi čeká. Šťastné a radostné i smutné a bolestné události totiž potkávají po celý život každého. Důležité však je, jak se k nim postaví, jak si jich všímají a jak je vnímají.

Přichází nový rok. A tak bych vám chtěl popřát, ať dokážete vnímat krásné a dobré věci, které se vám dějí. Ať se z nich dokážete radovat a prokazovat Bohu vděčnost.

Přeji vám, ať v těžkostech, trápeních a křížích hledáte, nalézáte a zakoušíte Boží pomoc a přízeň ochranu.

Přeji vám sílu konat dobro, i když to bude těžké a náročné, a zakoušet z toho radost.

Ať Bůh vede vaše myšlenky, slova i skutky, protože pak bude váš život bezpečně směřovat ke šťastnému věčnému životu v nebi.

Každý dobře prožitý den, kdy jsme laskaví, milí a dobro přející lidé, nás přibližuje nebi. Každý den, kdy najdeme čas vstoupit do rozhovoru s Bohem, utvrdí naše přátelství s ním. Máme před sebou 365 schodů, kéž v nich vidíme velký Boží dar a radostně po nich k našemu milujícímu a milovanému Dárci stoupáme.

297 Total Views 1 Views Today

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *