Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Duchovní slovo

Texty k (nejen) nedělnímu zamyšlení

Tichá noc

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Narození Páně – půlnoční (Lk 2,1-14) | 24. prosince 2018

Je to dnes přesně 200 let, kdy se poprvé zpívala koleda, která nás provází dnešní nocí – Tichá noc. Zve nás, volá nás, abychom vstali a přišli se ohřát ke svaté rodině. Podobně jako dnes, i před dvěma sty lety muselo být v kostelíku v Oberndorfu u Salzburgu chladno. A nám je jasné, že se tam lidé nešli do kostela ohřát na těle, ale na duši. Co takové ohřívání obnáší?

Celý příspěvek

Být dobrým Božím poslem

Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle adventní (Lk 1,39-45) | 23. prosince 2018

V evangeliu čteme o radostném setkání žen, které prožily s Bohem velké a krásné věci. Těší se z víry a společně oslavují Boha. Možná si povzdechneme: „Ty se mají. Kéž bychom i my na sobě zakusili Boží moc a mohli se setkávat s lidmi plnými radosti a lásky.“ Ale realita je jiná. Místo radosti ze sdílení víry, prožíváme často zklamání ze setkání se slabostí a hříšností svou i druhých. Proč i dva tisíce let po narození Krista není svět prostoupen radostí z víry? A co s tím dělat? Odpovězme si příběhem.

Celý příspěvek

Jásej, zaplesej, raduj se a vesel

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle adventní (Lk 3,10-18) | 16. prosince 2018

V hodině náboženství se jeden kněz zeptal dětí, jak prožili radostnou neděli. Přihlásil se chlapec a spustil: „No, dopoledne jsme museli na mši, ale pak už to bylo jenom lepší. Na oběd jsme se tak přejedli, že jsme pak dvě hodiny spali. Odpoledne táta vyrazil do hospody, máma s kamarádkama na kafe a nákupy, sestra se spolužačkama za zábavou, a já mohl v klidu hrát na počítači hry. Takže, pane faráři, u nás dobrý. My jsme to prožili radostně, přesně tak, jak si to Pán Bůh přeje.“ Není divu, že kněz jenom zalapal po dechu. Zdržel se komentáře a rozhodl se, že příští kázání bude o křesťanské radosti. Z čeho se má tedy křesťan radovat?

Celý příspěvek

Poušť

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle adventní (Lk 3,1-6) | 9. prosince 2018

Když se řekne poušť, představíme si většinou rovnou, mírně zvlněnou písečnou pláň. Ale poušť ve Svaté zemi je plná vysokých kopců a hlubokých proláklin. Není to žádná rovinka vybízející k pohodlné procházce, ale nehostinná pustina, kterou se dá projít jen s vypětím všech sil.

Celý příspěvek

Pastýřský list Advent 2018

Odkazujeme na web Arcidiecéze olomoucké.

Kristovo království

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Ježíše Krista Krále (Jan 18, 33b-37) | 25. listopadu 2018

V dnešním evangelijním úryvku říká Ježíš Pilátovi, že jeho království není z tohoto světa. Na druhou stranu víme, že Boží království můžeme zakoušet už nyní (v tomto světě). Nenastane až jednou někde. Jak tomu rozumět?

Celý příspěvek

Příprava na Boží soud

Text k zamyšlení u příležitosti 33. neděle v mezidobí (Mk 13,24-32) | 18. listopadu 2018

V rozhovoru s jedním atletem se ptali: „Co všechno musí člověk udělat, aby dosáhl úspěchu?“ Atlet se usmál a odpověděl: „No, prvním krokem je naučit se chodit a druhým je pak běhat a běhat, dokud není první v cíli.“

Když se dnes v evangeliu hovoří o slavném příchodu Krista, můžeme si položit otázku: „Co máme udělat, abychom dosáhli cíle svého bytí a byli připraveni na život věčný v nebi?“ Odpověď křesťanství je jasná: „Máme se naučit milovat, a pak vytrvat v lásce, dokud nedospějeme k cíli svého života, k setkání s Bohem na věčnosti.“

Celý příspěvek

Dala víc než všichni ostatní

Text k zamyšlení u příležitosti 32. neděle v mezidobí (Mk 12,38-44) | 11. listopadu 2018

Minulou neděli jsme rozjímali o lásce k Bohu a bližnímu. Dnes na to můžeme navázat. Říkali jsme si, že kdo miluje, chce milovanému udělat radost. Dnešní evangelium nám ukazuje chudou vdovu, která dá dvě drobné mince (dvě lepty = řecké označení tehdejší nejmenší židovské mince) na chrám, a Krista, který si tohoto zdánlivě nepatrného skutku všímá a velice ho oceňuje. Ježíš nám odhaluje, že Bůh vidí každý dobrý skutek a dobře vnímá i všechny okolnosti, za kterých ho vykonáme. Když jsme unavení, a přesto se pomodlíme, když spěcháme, a přesto se zastavíme a pomůžeme, nebo jsme rozladění, ale překonáme se a promluvíme vlídné slovo, v těch chvílích se na nás Kristus usmívá jako na tu vdovu a říká: „Teď jsi dokázal(a) velikou věc.“ Kéž nás toto vědomí povzbudí podobně jako příběh, který se k dnešnímu tématu vztahuje.

Celý příspěvek

Miluj Pána, svého Boha

Text k zamyšlení u příležitosti 31. neděle v mezidobí (Mk 12,28b-34) | 4. listopadu 2018

Tři body k naplnění lásky k Bohu ke stažení ve vysokém rozlišení.

Když kazatel předestře, že bude mluvit o lásce, ženy zpozorní a muži vypnou. „Zamilované řeči nejsou nic pro nás,“ řeknou si v duchu. Ale dnes by to byla chyba. Rozjímání o přikázání lásky není žádné sladké rozplývání. Je to zásadní věc, která se týká každého muže a ženy. Začněme příběhem.

Celý příspěvek

Modlit se za vlast

Text k zamyšlení u příležitosti 30. neděle v mezidobí (Mk 10,46-52) | 28. října 2018

Na dnešní den připadá sté výročí založení Československé republiky. Proč se tomuto výročí věnovat v kázání? Začněme příběhem.

Celý příspěvek