Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Duchovní slovo

Texty k (nejen) nedělnímu zamyšlení

Str. 4 z 44« První...23456...102030...Posl. »

Setkání s Boží mocí a láskou

Text k zamyšlení u příležitosti svátku Proměnění Páně (Mt 17,1-9) | 6. srpna 2017

Jan Maria Vianney v jednom ze svých kázání hovoří o modlitbě: Člověk má krásný úkol a poslání: modlit se a milovat. Modlete se tedy a milujte, v tom spočívá štěstí člověka na zemi. Modlitba není nic jiného než sjednocení s Bohem. Kdo má srdce čisté a spojené s Bohem, cítí v sobě balzám, sladkost, která ho naplňuje rozkoší; obklopuje ho podivuhodné světlo. V tomto důvěrném sjednocení jsou Bůh a duše jako dva dohromady slité kusy vosku; nelze je už rozdělit. Byli bychom si zasloužili, abychom se nesměli modlit. Ale Bůh nám ve své dobrotě dovolil, abychom s ním rozmlouvali. Naše modlitba je kadidlem, které přijímá s největším zalíbením. Děti moje, vaše srdce je sice malé, ale modlitba ho rozšiřuje a činí ho schopným milovat Boha. Modlitba nám dává předtuchu nebe, sestupuje k nám kousek ráje. Nikdy nás neponechá bez sladkosti; vylévá se do duše jako med a osladí všechno. Strasti se při dobré modlitbě rozplynou jako sníh na slunci. (z katechezí svatého faráře arského o modlitbě)

Celý příspěvek

Najít a získat poklad

Text k zamyšlení u příležitosti 17. neděle v mezidobí (Mt 13,44-52) | 30. července 2017

Co nám říká podobenství evangelia o pokladu v poli, cenné perle, síti, která vyloví z moře všechno možné, a učitelích, jež mají vynášet věci nové i staré? Abychom to dobře pochopili, je potřeba postupně vysvětlit všechny jeho části. Co je to nebeské království? Nebeské království je již nyní všude tam, kam může vstoupit Boží pravda a láska. My se ho účastníme každodenním prožíváním víry, ve které přijímáme Boha za svého krále.

Celý příspěvek

Posvátný zápal

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti sv. Jakuba, patrona farnosti (Mt 20,20-28) | 23. července 2017

V dnešním evangeliu slyšíme zvláštní žádost matky Zebedeových synů. Žádost, která mohla ostatní apoštoly urazit nebo přinejmenším zarmoutit. Na druhé straně vidíme Ježíše, který neodsuzuje, ale trpělivě vysvětluje. Ví, že tito synové i jejich matka jsou jen lidé, v tomto případě začátečníci, ale s patřičným nadšením projít Ježíšovou školou.

Celý příspěvek

Boží dopisy

Text k zamyšlení u příležitosti 15. neděle v mezidobí (Mt 13,1-23) | 16. července 2017

Jeden poslíček doručil opatovi psaní s krásně zdobenou pečetí. „To vypadá, že je od někoho hodně vysoce postaveného, možné i od toho nejvyššího, že?“ zeptal se zvědavě. „To nevím, nejvyšší je pro nás Bůh a jeho pečeť bývá skrytá až uvnitř psaní,“ odpověděl s úsměvem opat. „To zní, jako by vám Pán Bůh psal dopisy?“ zapochyboval nevěřícně poslíček. Opat se usmál podruhé: „No, už je to tak. Jeho dopisy a vzkazy přichází každý den.“ Poslíček se na něho nedůvěřivě podíval: „Bůh vám posílá vzkazy? To mi řekněte jak?“ Celý příspěvek

Já vás občerstvím

Text k zamyšlení u příležitosti 14. neděle v mezidobí (Mt 11,25-30) | 9. července 2017

Jeden podnikatel řekl knězi: „Kdybych se měl v džungli dnešního světa chovat podle vašich představ, nikdy nedosáhnu úspěchu.“ A kněz mu odvětil: „To záleží na úhlu pohledu. Vy považujete za úspěch hmotné bohatství, já považuji za úspěch čisté svědomí. Vy chcete obstát před světem, já před Bohem. Vašim cílem je pozemské štěstí, mým věčná blaženost.“

Celý příspěvek

Láska k Bohu na prvním místě?

Text k zamyšlení u příležitosti 13. neděle v mezidobí (Mt 10,37-42) | 2. července 2017

Je-li v našem životě Bůh na prvním místě, jsou všichni a všechno na správném místě. Láskyplný vztah s Bohem nám pomáhá nalézt vyrovnaný vztah k ostatním lidem i k celému světu. To je důležitá pravda skrytá v dnešním evangeliu.

Celý příspěvek

Pět slov dobrého života

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Výročí posvěcení kostela | 25. června 2017

Zde je pět pojmů ke stažení jako záložka k vytištění.

Kostel je srdcem každé obce, je symbolem našeho volání k Bohu. Tehdy, když něco slavíme, když se radujeme, tehdy, když nás čekají důležitá rozhodnutí, tehdy, kdy jsme slabí, hříšní či bezradní. Můžeme se s Bohem spojit kdekoli, ale kostel je místem – jakýmsi domovem, kde se farní rodina cítí dobře.

Celý příspěvek

Ježíš posílá pastýře

Text k zamyšlení u příležitosti 11. neděle v mezidobí (Mt 9,36 – 10,8) | 18. června 2017

Ježíšovi bylo líto zástupů, které byly vysílené a skleslé jako ovce bez pastýře. A tak ustanovil apoštoly, aby jim zprostředkovávali Boží pomoc. A my si dnes můžeme položit otázku: „Jak tento Ježíšův dar přijímáme?“ Ježíš daroval světu biskupy a kněze, kteří vysluhováním svátostí pomáhají duším na cestě do věčného přebývání s Bohem – do nebe. Jak s nimi spolupracuji na své spáse?

Celý příspěvek

Co znamená věřit v Boha?

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Nejsvětější Trojice (Jan 3,16-18) | 11. června 2017

Víra je jedním z klíčových slov dnešního evangelia. „Kdo věří, není souzen, kdo nevěří, už je odsouzen.“ Definice víry může být různá. Pro nás je důležité, že v Bibli je podstatou víry poznávání a následování. Bůh se člověku dává poznat, aby ho člověk mohl následovat.

Celý příspěvek

Ježíš je mým hostem

Text k zamyšlení zvláště pro prvokomunikanty a jejich rodiče u příležitosti slavnosti Seslání Ducha Svatého | 4. června 2017

Milé děti, bylo mnohokrát řečeno, že vás čeká veliká událost. A ona to je veliká událost poprvé přijmout Pána Ježíše ve svatém přijímání. Ale veliká událost je to pokaždé. Protože při každém svatém přijímání obyčejného člověka navštěvuje sám nekonečný Bůh. Možná je to pokaždé trochu jiné, protože i každý z nás je jiný, také budeme rok od roku staršími, ale vždy půjde ve svatém přijímání o něco mimořádného. Někdy dospělí chodí ke svatému přijímání, ale nevnímají, co mimořádného se zde děje. Podobně jako v následujícím příběhu.

Celý příspěvek

Str. 4 z 44« První...23456...102030...Posl. »