Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Duchovní slovo

Texty k (nejen) nedělnímu zamyšlení

Design doby postní

Text k zamyšlení u příležitosti Popeleční středy | 6. března 2019

Ve světě designu je takovým pravidlem, že méně je více. Méně ozdob, barev… Je kladen důraz na čisté linie, minimalistické pojetí. Ale to hlavní, co se udělá, musí být dotažené k dokonalosti. A je to krásné.

Celý příspěvek

Když slepý vede slepého

Text k zamyšlení u příležitosti 8. neděle v mezidobí (Lk 6,39-45) | 3. března 2019

Za opatem přišel po kázání muž a posmíval se: „Ten váš Ježíš má ale bujnou fantazii. Slepý, který vede slepého! Něco takového jsem ještě nikdy neviděl!“ Opat se na něho podíval a pravil: „Vidíte, a já to vídám denně.“ Muž se na něho pohrdavě usmál: „Až mi takové slepce ukážete, tak se dám na modlení.“ Na to mu opat podal růženec a pravil: „Stačí se podívat kolem sebe a hned můžete s modlením začít. Protože denně potkáváme spoustu slepých, kteří vůbec nevidí, kam jejich životy směřují. Netuší, kam je vedou jejich touhy a rozhodnutí, že se často ženou ke zkáze. A nejen to. Oni s sebou strhávají i spousty jiných. Slepí, kteří vedou slepé, jsou všude kolem nás a někdy se dokonce i my stáváme v slepotě jejich druhy.“

Celý příspěvek

Pomáhat druhým ke spáse

Text k zamyšlení u příležitosti 7. neděle v mezidobí (Lk 6,27-38) | 24. února 2019

Minulou neděli jsme naslouchali Ježíšovým blahoslavenstvím a došli k závěru, že nás vede od úsilí jen o spokojený život do hlubokého osobního vztahu. Jen to, že budeme jeho dobrými učedníky, nám dá možnost jeho slova přijmout a pochopit. Dnes evangelium pokračuje řadou důležitých rad pro život.

Celý příspěvek

Být dobrým učedníkem, který směřuje k cíli

Text k zamyšlení u příležitosti 6. neděle v mezidobí (Lk 6,17.20-26) | 17. února 2019

K dnešnímu evangeliu si můžeme říci dvě myšlenky.

Ježíš sestoupil z hory, kde se modlil. A nyní promlouvá k velkému zástupu svých učedníků. Bylo tam mnoho lidí, kteří přišli pro uzdravení a osvobození od zlých duchů, ale Ježíš je vede ještě dál: „Blahoslavení, vy chudí, hladoví, plačící a pronásledovaní, radujte se a jásejte, máte totiž v nebi velkou odměnu… A běda vám bohatí, spokojení a sytí, budete naříkat a plakat.“ Slova, která uslyšeli, nebylo lehké pochopit.

Celý příspěvek

Být apoštolem

Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle v mezidobí (Lk 5,1-11) | 10. února 2019

Není lov jako lov. Loví kanibal, loví náborář a loví kněz. Všichni loví lidi. Nicméně kanibal a náborář loví lidi pro osobní prospěch, nástupci apoštolů chtějí lovem prospět lidem, ke kterým jsou posláni. Jak rozumět onomu lovení lidí? Ježíš o tom mluví s rybáři. Rybář loví ve vodě. A pokud loví člověka, tak proto, aby ho zachránil před utonutím. A to je i úkol apoštolů. Zachraňovat národy světa před utonutím v hříchu a smrti.

Celý příspěvek

Živé Boží slovo

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle v mezidobí (Lk 1,1-4;4,14-21) | 27. ledna 2019

Jednou jsem navštívil knihkupectví, kde prodávali také několik vydání Bible. K mému velkému překvapení ji ale zařadili do regálu s nadpisem Sci-fi a fantasy. Ano, jsou lidé, pro které četba Písma svatého může znamenat cestu do bájných a vysněných světů. Ale my dnes vidíme Ježíše, který otevírá svitek s textem proroka Izaiáše a slavnostně deklaruje, že toto slovo je pravda, která se nyní na něm naplnila.

Celý příspěvek

Radost z víry

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle v mezidobí (Jan 2,1-12) | 20. ledna 2019

Jak událost minulé neděle, tak ta dnešní, je součástí tajemství modlitby růžence. A jelikož je růženec modlitbou rozjímavou, máme dané tajemství důkladně prorozjímané. Přesto se na ně pojďme znovu podívat.

Celý příspěvek

Jsem Bůh, který přináší spásu

Text k zamyšlení u příležitosti svátku Křtu Páně (Lk 3,15-16.21-22) | 13. ledna 2019

Když Jan křtil u Jordánu, byl pro všechny přítomné hlavní postavou. Za ním přicházeli. Ježíš byl jen jeden z mnoha lidí v zástupu. To se mění ve chvíli, kdy Ježíš vystupuje z vody. Nastává mimořádná chvíle, kdy se z nebe ozve hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn…“ a na Ježíše sestoupí Duch svatý. Co nám tento okamžik říká?

Celý příspěvek

Plamen víry a lásky

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Zjevení Páně (Mt 2,1-12) | 6. ledna 2019

Když se například v britské královské rodině narodí dítě, přijedou reportéři z celého světa a celá planeta během několika minut ví, co se událo. Když se narodí Boží Syn, dozví se to pár pastýřů a mudrci z východu. Pokud se nad tím zamyslíme, může nás napadnout otázka: „Nestala se někde chyba? Největší událost v dějinách lidstva, narození Božího Syna, proběhla takřka bez povšimnutí. Proč přišel Bůh mezi nás tak skrytým a skromným způsobem?“

Celý příspěvek

Hledat, chránit a hlásat

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Matky Boží, Panny Marie (Lk 2,16-21) | 1. ledna 2019

Všechny vás vítám na prahu nového roku. Včera jsme se ohlíželi zpět, hodnotili, děkovali i prosili. Dnes na základě vědomí všech Božích darů a díků za ně, chce pokračovat v prosbě za to, aby nastávající rok byl dobrý. V souvislosti s dnešním dnem se skloňují ve všech pádech nová předsevzetí. Viděl jsem takový kreslený vtip, kde na prvním obrázku sedí za stolem muž, dívá se na sklenku a říká: „V tomto roce nebudu pít.“ Na dalším se dívá na cigaretu a říká: „V tomto roce nebudu kouřit.“ Potom hledí na televizi a říká: „A na televizi se koukat taky nebudu.“ Nakonec sedí za stolem, hlavu zabořenou do dlaní a povídá: „Co já vlastně v tom novém roce budu dělat?“

Celý příspěvek

Nové komentáře