Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Duchovní slovo

Texty k (nejen) nedělnímu zamyšlení

Říjnová zamyšlení: 1. Magnificat

Odkazujeme na první část říjnových zamyšlení, která vycházejí na webu nakladatelství Paulínky: 1. Magnificat.

Pastýřský list k volbám 2016

Odkazujeme na web Arcidiecéze olomoucké.

Nepromarnit příležitost

Text k zamyšlení u příležitosti 26. neděle v mezidobí | 25. září 2016

Dnešní podobenství z evangelia o boháči a lazarovi, který lehával u jeho dveří, není o tom, že chudí a nemocní půjdou automaticky do nebe a boháči, kteří se mají dobře, skončí v pekle. O naší spáse nerozhoduje jen stav konta a zdraví, jak by se mohlo na první pohled zdát.

Celý příspěvek

Dobrý pastýř

Text k zamyšlení u příležitosti 24. neděle v mezidobí | 11. září 2016

Obraz dobrého pastýře, který nese na ramenou ztracenou ovečku, je vděčným námětem pro umělce. Ježíš mívá na takových obrazech vlídnou, laskavou tvář a ovečka se k němu spokojeně tulí. Ale bývá tomu tak i v reálném životě? Poselstvím evangelia je sdělit, že Ježíš je dobrým pastýřem, který hledá a zachraňuje. Bere do náruče a nese. Ale nic se tu nepíše o tom, zda se to ovečce líbí.

Celý příspěvek

Pastýřský list k zahájení školního roku 2016

Drazí bratři a sestry,

milost a pokoj od našeho Pána Ježíše Krista ať naplní srdce každého z Vás, zvláště pak dětí a mládeže, kteří začínají nový školní rok. Začátek září patří k nejnáročnějším obdobím roku v našich rodinách. Předcházely však prázdniny, které nabídly většině z Vás chvíle odpočinku a načerpání nových sil i upevnění vztahů v rodině díky společným zážitkům. Láska projevená druhým snahou naslouchat, porozumět, potěšit a pomoci, přinést radost, projevit uznání, či jen tiše doprovázet nebo nést kříž druhého, odpouštět a znovu dávat důvěru, vytváří domov, šťastné a pevné zázemí, které potřebují Vaše děti. Celý příspěvek

Pokora

Text k zamyšlení u příležitosti 22. neděle v mezidobí | 28. srpna 2016

Jeden kněz si posteskl: „Sedět na posledním místě – to je pasáž Písma svatého, která se v kostelích ujala ze všech nejlépe. Kdyby věřící se stejným úsilím plnili i ostatní rady Bible, stojíme již nyní na prahu svatosti.“

Celý příspěvek

Vejít těsnými dveřmi

Text k zamyšlení u příležitosti 21. neděle v mezidobí | 21. srpna 2016

Na jedné kreslené anekdotě stojí svatý Petr u nebeské brány a dívá se velmi překvapeně a nedůvěřivě na muže, který chce vstoupit do ráje. Není se čemu divit, chlapík má na sobě červené oblečení, na hlavě rohy, v rukou vidle, no prostě čert jak vyšitý. Pod obrázkem pak stojí napsáno: „Omlouvám se, zemřel jsem na večírku, tohle je jen kostým.“

Nikdo z nás nezná délku svého života, čas své smrti. Stejně tak nevíme, jak na tom v dané chvíli budeme. Podstatné je, v jakém stavu se bude nacházet naše nesmrtelná duše. Aby byla připravena, dává nám Ježíš v evangeliu radu: „Usilujte o to, abyste vešli těsnými dveřmi!“ Jak tomu rozumět?

Celý příspěvek

Oheň jsem přišel vrhnout na zem

Text k zamyšlení u příležitosti 20. neděle v mezidobí | 14. srpna 2016

Vypráví se anekdota o řidiči, který jede po dálnici a poslouchá rádio. Najednou slyší výzvu: „Pozor, po dálnici jede jeden řidič v protisměru!“ Tu chlapík zakroutí hlavou a říká: „Co jeden, všichni!“

Na takové dálnici bývá brzy jasné, kdo se vydal špatným směrem. Ale dá se to tak snadno poznat i v životě člověka? Může se stát, že by většina lidí šla špatným směrem a osamělý jedinec tím správným?

Celý příspěvek

Poklad

Text k zamyšlení u příležitosti 19. neděle v mezidobí | 7. srpna 2016

„Opatřte si měšce, které nezpuchřejí, poklad v nebi, kterého neubývá, kam se k němu zloděj nedostane a kde ho mol nerozežere.“

Kdybychom ze světa vymýtili veškerou zlodějnu, jeden zloděj vždy zůstane. Tento je nejhorší ze všech – je to smrt. Ta nás jednou obere o všechno, co jsme měli na světě rádi.

Celý příspěvek

Dědictví

Text k zamyšlení u příležitosti 18. neděle v mezidobí | 31. července 2016

Umíral jeden zámožný muž, který měl několik potenciálních dědiců. Těsně před smrtí si dal zavolat notáře a všechen majetek převedl na charitativní účely. Tu se ho notář zeptal: „To nemáte rád své děti, že jim nic neodkážete?“ Na to mu milionář odpověděl: „Nic nezdědí právě proto, že je mám velice rád a nerad bych jim ublížil. Kdyby se měly o majetek dělit, rozhádají se. A než aby se zlobily na sebe navzájem, ať se raději svorně zlobí na mě.“

Celý příspěvek