Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Duchovní slovo

Texty k (nejen) nedělnímu zamyšlení

Jaký bude nový rok?

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Matky Boží, Panny Marie | 1. ledna 2015

Jednomu člověku zemřeli rodiče. Sotva je pochoval, vrátil se do krásného domu, který po nich zdědil, a začal přemýšlet co s životem. Netrvalo dlouho a přišel na to: „Nejprve si musím odpočinout, pak zapít smutek a hlavně se podívat, kolik mi vlastně zanechali peněz.“ Když se ráno, s notně bolavou hlavou probudil, zjistil, že není v domě sám. U stolu seděly tři stařeny. „Kdo jste a co tu chcete?“ rozkřikl se na ně. Celý příspěvek

Uzávěrka

Text k zamyšlení u příležitosti poděkování a prosby o Boží pomoc do nového roku | 31. prosince 2014

Existuje pojem, který spolehlivě straší všechny novináře, matrikáře, kronikáře, účetní či jiné podobné profese: Termín uzávěrky. Termín odevzdání práce, po kterém už nejde nic změnit, upravit či dodělat.

Celý příspěvek

Pohlédnout s láskou

Text k zamyšlení u příležitosti svátku Svaté Rodiny | 28. prosince 2014

V letošním vánočním pastýřském listu otce arcibiskupa Jana byla věta: „Když přijdete domů, pohlédněte s láskou na svého partnera.“ Pokud jsme domů odešli s tímto vědomím a třeba i odhodláním to uskutečnit, mohlo nás potkat nejedno překvapení. Celý příspěvek

Pastýřský list Vánoce 2014

Drazí bratři a sestry,

Vánoce, které dnes slavíme, nejsou jen liturgickou oslavou narození Pána Ježíše, který je zakladatelem našeho náboženství, nebo jen rodinnými svátky, kdy se v naší kultuře scházejí celé rodiny ke společnému slavení, či jen svátky dárků, na které se těší děti a hlavně obchodníci. To všechno k Vánocům patří, ale já vidím Vánoce v rodině jako zvláštní teologický prostor. Jednodušeji řečeno, zvláštní příležitost k poznání Boha a k setkání s ním, k jeho hlásání, k jeho zviditelnění. Celý příspěvek

Narodil se, aby se stal přítelem

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Narození Páně (půlnoční) | 24. prosince 2014

Proč jsme se dnes v tuto hodinu na tomto místě sešli? Protože se narodil Ježíš. A jak jsme se již v neděli připravovali, jsme zde, abychom vstoupili do velké několikadenní oslavy jeho narozenin. Advent nás pak den po dni připravoval, abychom jej nechali „narodit ve svém srdci“, čili připravili sami sebe k tomu, aby Bůh mohl znovu a plně vstoupit do mého života. A proč by měl tento Ježíš žít ve mně, proč nestačí, že se narodil (jaksi obecně) pro lidstvo v betlémských jeslích?

Celý příspěvek

Rodina u štědrovečerního stolu

Štědrovečerní večeře je jednou z nejkrásnějších rodinných chvil. Nejde jen o vstup do slavení svátků Kristova narození, ale o setkání pokud možno celé rodiny. Tuto chvíli provází mnoho nejrůznějších zvyklostí a tradic. Jako křesťané víme, že svou víru nežijeme jen v kostele při liturgii, ale také při domácích bohoslužbách. To, k čemu načerpáme sílu ve svátostech, pak rozvíjíme v každodenním domácím setkávání.

Aby i tato slavná chvíle Štědrého večera mohla být krásnou rodinnou bohoslužbou, je zde malý návod k vytištění. Upravte si jej pro vlastní podmínky a užijte jej v pokoji a radosti.

Krásný Štědrý večer!

Vánoční narozeninová oslava

Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle adventní | 21. prosince 2014

Vánoce jsou svátky naděje.

Dnešním úryvkem evangelia jsme zváni do blízkosti Panny Marie. Můžeme si uvědomit, co prožívala. Přes všechen strach žila s vědomím, že svůj život svěřila Bohu a ten že se o ni postará. I my přijměme tento postoj naděje, že přese všechny těžkosti nejsme na své cestě sami.

Celý příspěvek

Papež František oslavil 78. narozeniny

Ve středu 17. prosince 2014 se na Svatopetrském náměstí sešlo asi dvacet tisíc lidí na poslední letošní generální audienci. Ta se shodou okolností konala v den papežových 78. narozenin. Kromě nadšených blahopřání nechyběl ani narozeninový dort či překvapení, kdy asi tisíc párů zatančilo papeži jeho oblíbené tango. Papež mimo jiné zahájil nový cyklus katechezí, ve kterých se bude věnovat tématu rodiny. Tentokrát se věnoval rodině Nazaretské. Více na webu České sekce Vatikánského rozhlasu.

Celý příspěvek

Výzva k pravdě, radosti a lásce

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle adventní| 14. prosince 2014

Dnešní neděle nám odkrývá tři hodnoty: pravdu, radost a lásku. Abychom nezůstali jen u jakési fráze, pojďme si to rozebrat.

Celý příspěvek

Odvrátit se od zla a následovat Boha

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle adventní| 7. prosince 2014

K beduínům přijel cestovatel. Vykládal o krásách světa, úžasných městech, technických vymoženostech a jeden mladý beduín zatoužil toto všechno poznat. Vydal se s cestovatelem do velkoměsta. Po nějaké době se vrátil. Když se se všemi přivítal, zasedli a otec ho vyzval, aby pověděl, jaké to tam bylo. Tu začal syn své vyprávění: „Bylo to hrozné. Tisíce lidí, kteří na sebe pokřikovali, tlačili se ulicemi a vráželi do sebe, nikdo nikoho nepozdravil, nikdo se na nikoho neusmál. Všude rachot, takže se nedalo usnout, spousta světel a reklam, ze kterých bolely oči. Spěch a shon, které nedaly člověku vydechnout a odpočinout. Ale ze všeho nejhorší bylo, že v hluku a záři velkoměsta přestaly svítit hvězdy a ztratilo se krásné noční nebe.“

Celý příspěvek