Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Duchovní slovo

Texty k (nejen) nedělnímu zamyšlení

Str. 30 z 44« První...1020...2829303132...40...Posl. »

Bůh nám poslal průvodce

Text k zamyšlení (nejen) pro královskou družinu Jízdy králů (slavnost Nejsvětější Trojice) | 26. května 2013

Sv. Jan Maria Vianney řekl krásné přirovnání o králi… který dává příkaz svému ministru vést jednoho ze svých poddaných: „Budeš tohoto člověka všude provázet a přivedeš mi ho nazpět zdravého.“ Tímto vysvětluje, že nám byl dán dobrý průvodce – Duch svatý, který nás chce přivést „domů zdravé“. A přece jsou takoví lidé, kteří tento dar od Boha nepřijímají – nechtějí mu naslouchat.

Celý příspěvek

Pastýřský list na slavnost Seslání Ducha Svatého 2013

Drazí přátelé,

sestoupením Ducha Svatého na apoštoly se dovršila jejich formace a oni přijali zodpovědnost za život a rozvoj církve. I pro nás, kteří prožíváme Rok víry, je dnešek dovršením naší duchovní obnovy a dnem vyslání budovat církev, jejíž členové nežijí podle těla, ale podle Ducha (Řím 8,4). Dnes znovu prožíváme Boží příslib: Dám vám nové srdce, vložím do vás nového ducha (Ez 36,26). Ti, kdo se nechávají vést Božím Duchem, jsou Boží synové (Řím 8,14), ujistil nás dnes apoštol Pavel.

Celý příspěvek

Podstata ekumenismu

Text k zamyšlení u příležitosti 7. neděle velikonoční | 12. května 2013

Obrácení srdce a svatost života, soukromá i veřejná modlitba za jednotu křesťanů, duchovní ekumenismus… O všech těchto tématech nejlépe vypráví příběh jednoho člověka. Může jeden člověk oslovit miliony jiných lidí? Může jeden člověk změnit dějiny církví? Může jeden člověk sjednotit statisíce křesťanů? Na všechny tyto otázky je kladná odpověď. Jak ale někdo zvládne vykonat takové dílo?

Celý příspěvek

Svatodušní sekvence

O dnešní slavnosti Seslání Ducha svatého nabízíme celý text sekvence k rozjímání.

Svatý Duchu, sestup k nám,
dej své světlo temnotám,
v jasu lásky nech nás žít.

Celý příspěvek

Novéna k Duchu svatému – 9. den

9. den – Duch svatý způsobuje nové stvoření

Celý příspěvek

Svatodušní téma v Katolickém týdeníku

V posledním čísle Katolického týdeníku můžeme najít celou dvojstránku věnovanou třetí božské osobě – Duchu Svatému. Stěžejní článek – rozhovor s teoložkou Kateřinou Lachmanovou – může číst i on-line: Nechme Ducha Svatého uchopit celý náš život.

Novéna k Duchu svatému – 8. den

8. den – Duch jako životní spojení s Bohem

Celý příspěvek

Novéna k Duchu svatému – 7. den

7. den – Ruach, Pneuma

Celý příspěvek

Novéna k Duchu svatému – 6. den

6. den – Duch jako výraz Boží lásky

Celý příspěvek

První spor v církvi: zákon nebo svoboda?

Text k zamyšlení u příležitosti 6. neděle velikonoční | 5. května 2013

První křesťané pocházeli ze židovství. Ježíš i apoštolové jako židé kázali v synagogách. Římané dokonce křesťany považovali jen za židovskou sektu. Není tedy divu, že se objevily názory, že křesťané z pohanství mají přijmout obřízku, zachovávat Mojžíšův zákon a plnit jeho předpisy. Proti tomu se postavil apoštol Pavel, sám původně hluboce věřící žid, a začal vysvětlovat, že křesťanství je zcela nový vztah mezi lidstvem a Bohem. Pravidla, která platila dřív se proto zásadně mění.

Celý příspěvek

Str. 30 z 44« První...1020...2829303132...40...Posl. »