Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Duchovní slovo

Texty k (nejen) nedělnímu zamyšlení

Pastýřský list Velikonoce 2019

Odkazujeme na web Arcidiecéze olomoucké.

Bolest a odevzdanost Velkého pátku

Text k zamyšlení u příležitosti Velkého pátku | 19. dubna 2019

V rámci bohaté duchovní hostiny máme dnes před sebou bolest a odevzdanost Velkého pátku.

Celý příspěvek

Intimita a opuštěnost Zeleného čtvrtku

Text k zamyšlení u příležitosti Zeleného čtvrtku | 18. dubna 2019

Už v neděli jsem předeslal své Velikonoční přání. Byla by totiž škoda slavit Ježíšovo vítězství bez předchozích událostí. Bylo by to pošetilé, protože je to jako stavět patro domu bez základů a přízemí. Když jsem připodobnil tyto dny k duchovní hostině, k bohatému stolu, tak dnes zde máme intimitu a opuštěnost Zeleného čtvrtku.

Celý příspěvek

Naše kameny

Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle postní (Jan 8,1-11) | 7. dubna 2019

Jedna paní si po vyslechnutí evangelia minulé neděle posteskla: „Škoda, že nevíme, jaké měl příběh pokračování. Co se dělo s mladším synem pak?“ Kdyby to bylo pro nás důležité, jistě by nám Ježíš sdělil pokračování onoho podobenství o marnotratném synovi. Ale příběh zůstává otevřený. Události podobenství se budou v našem životě ještě nejednou opakovat.

Celý příspěvek

Radost z poznání hříchu a odpuštění, radost z Boží blízkosti

Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle postní (Lk 15,1-3.11-32) | 31. března 2019

Evangelium hovoří o vítězství nad hříchem, o radosti, která z toho vyplývá. Syn vítězí tím, že pozná svůj hřích, jeho důsledky a vzbudí v sobě lítost, otec tím, že odpouští, bratr tím, že si uvědomí hodnotu darů, které má. Všechny tyto věci jsou důležité i pro nás.

Celý příspěvek

Do vztahu krok za krokem

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle postní (Lk 9,28b-36) | 17. března 2019

Při táboření v lese si děti udělaly jednoduchou houpačku. Byla to deska, uprostřed podepřená pařezem. Párkrát se na ni zhouply, a pak je to přestalo bavit. Vymyslely si tedy novou hru. Stouply si na konce desky a našlapovaly směrem k sobě tak, aby konce houpačky byly stále ve vzduchu. Bylo to těžké. Děti musely udržet rovnováhu a velmi opatrně, krok za krokem postupovat směrem k sobě. Když jeden udělal krok na jedné straně, musel na to druhý opatrně odpovědět svým krokem na straně druhé. Dvojice, které se podařilo dojít až do středu a tam se obejmout, vyhrála.

Celý příspěvek

Pastýřský list pro dobu postní 2019

Odkazujeme na web Arcidiecéze olomoucké.

Design doby postní

Text k zamyšlení u příležitosti Popeleční středy | 6. března 2019

Ve světě designu je takovým pravidlem, že méně je více. Méně ozdob, barev… Je kladen důraz na čisté linie, minimalistické pojetí. Ale to hlavní, co se udělá, musí být dotažené k dokonalosti. A je to krásné.

Celý příspěvek

Když slepý vede slepého

Text k zamyšlení u příležitosti 8. neděle v mezidobí (Lk 6,39-45) | 3. března 2019

Za opatem přišel po kázání muž a posmíval se: „Ten váš Ježíš má ale bujnou fantazii. Slepý, který vede slepého! Něco takového jsem ještě nikdy neviděl!“ Opat se na něho podíval a pravil: „Vidíte, a já to vídám denně.“ Muž se na něho pohrdavě usmál: „Až mi takové slepce ukážete, tak se dám na modlení.“ Na to mu opat podal růženec a pravil: „Stačí se podívat kolem sebe a hned můžete s modlením začít. Protože denně potkáváme spoustu slepých, kteří vůbec nevidí, kam jejich životy směřují. Netuší, kam je vedou jejich touhy a rozhodnutí, že se často ženou ke zkáze. A nejen to. Oni s sebou strhávají i spousty jiných. Slepí, kteří vedou slepé, jsou všude kolem nás a někdy se dokonce i my stáváme v slepotě jejich druhy.“

Celý příspěvek

Pomáhat druhým ke spáse

Text k zamyšlení u příležitosti 7. neděle v mezidobí (Lk 6,27-38) | 24. února 2019

Minulou neděli jsme naslouchali Ježíšovým blahoslavenstvím a došli k závěru, že nás vede od úsilí jen o spokojený život do hlubokého osobního vztahu. Jen to, že budeme jeho dobrými učedníky, nám dá možnost jeho slova přijmout a pochopit. Dnes evangelium pokračuje řadou důležitých rad pro život.

Celý příspěvek