Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Duchovní slovo

Texty k (nejen) nedělnímu zamyšlení

Stavba našeho života

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Výročí posvěcení postela (Lk 9,51-62) | 30. června 2019

Když se započíná jakékoli velké dílo, je důležité určit nějaká pravidla, normu, připravit plán. Ne náhodou se tak děje i v díle největším, v budování stavby našeho života. Podívejme se na ně.

Celý příspěvek

Následuj mě

Text k zamyšlení u příležitosti 12. neděle v mezidobí (Lk 9,18-24) | 23. června 2019

Dnešní úvahu můžeme začít anekdotou: Bůh se prochází po nebi, kroutí hlavou a něco si povídá pod vousy. Potká ho svatý Petr a ptá se: „Co se děje, můj Pane?“ Bůh se podívá na Petra a praví: „Představ si, že emancipace na zemi dosáhla vrcholu.“ „Jak to myslíš?“ ptá se Petr. „No, lidé mě začínají považovat za ženu,“ odpoví mu Bůh. „Z čeho tak usuzuješ?“ ptá se opět Petr. „Z toho, jak lidé poslouchají má přikázání.“ „A jak tě poslouchají?“ „No tak, jak poslouchá muž ženu po dlouholetém manželství. Všechno, co jim povím, jim jde jedním uchem tam a druhým ven.“

Celý příspěvek

Bez Ducha Svatého

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Seslání Ducha Svatého (Jan 20,19-23) | 9. června 2019

Když si jeden kněz v náboženství povídal s dětmi o Duchu Svatém, zeptaly se ho: „Proč se Duch Svatý maluje jako holubice?“ Kněz jim na to povyprávěl tento příběh.

Celý příspěvek

Pastýřský list k problému sexuálního zneužívání

Odkazujeme na web Arcidiecéze olomoucké.

První svaté přijímání 2019

Naši prvokomunikanti v neděli 2. června 2019 vstoupili do životního období, ve kterém už Bůh může jejich srdce přetvářet a proměňovat. Provázejme je svým příkladem a modlitbou. Odkazujeme na videozáznam této slavnosti.


(Video: Z. Koníček)

Dobré srdce

Text k zamyšlení zvláště pro prvokomunikanty a jejich rodiče u příležitosti 7. neděle velikonoční (Jan 17,20-26) | 2. června 2019

Milá děvčata, milí chlapci, milé Boží děti!

Proč vás nazývám Božími dětmi? Nejste snad dětmi svých rodičů? Ano, ale Bůh učinil ten zázrak, že jste se svým rodičům mohli narodit. Bůh si nás „vymyslel“. A vaši rodiče navíc souhlasili s tímto Božím plánem a při křtu veřejně vyznali, že si přejí, abyste byli Boží. V obojím slova významu. Tedy Boží… abyste patřili Bohu a boží… abyste byli skvělými, šťastnými, prostě úžasnými lidmi. U většiny z vás jsem byl u toho, většinu z vás jsem křtil.

Celý příspěvek

Učiníme si příbytek

Text k zamyšlení u příležitosti 6. neděle velikonoční (Jan 14,23-29) | 26. května 2019

Dnes slyšíme Ježíše hovořit o tom, že se v nás chce zabydlet: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.“ Aby se v nás Bůh mohl zabydlet, abychom dokázali naši lásku k Bohu, je třeba zachovávat jeho slovo. Co tedy dělat proto, abychom Boží slovo nejen slyšeli, ale také milovali a zachovali? Prvním krokem je naučit se dobře naslouchat. Vnímat nejen to slovo, ale také toho, kdo ho vyslovuje. Přijímat ho nejen rozumem, ale také srdcem. Jak to dělat? Odpověz jsme si příběhem.

Celý příspěvek

Jízdokrálová mše svatá

Nabízíme sestřih slavné mše svaté za krále, jeho rodinu a ročník 2001 při letošní Jízdě králů s promluvou vlčnovského rodáka P. Rudolfa Repky.


(Video: Z. Koníček)

Nové přikázání

Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle velikonoční (Jan 13,31-33a.34-35) | 19. května 2019

„Milujte se navzájem.“ Žádná věta Písma není tak vystavena nebezpečí, že se stane jakousi křesťanskou frází, jako právě tato. Ještě se k tomu vrátíme.

Vyprávěla jedna maminka, jak ji volali policisté, aby se dostavila do obchodu, kde její malý syn kradl. Když tam přišla, ptala se chlapce: „Proč jsi to udělal? Víš přece, že krást se nesmí!“ „Vím, ale já jsem dnes pirát a ti krást můžou, ti se přece kradením živí!“

Celý příspěvek

Hlas dobrého pastýře

Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle velikonoční (Jan 10,27-30) | 12. května 2019

Když je někdo v dnešní době označen za ovci, není to příliš pozitivní. Znamená to jakési slepé následování vůdce, následování bez rozmyslu a samostatnosti. Ovce, o kterých mluví Ježíš, jsou ovšem jiné.

Celý příspěvek

Nové komentáře