Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Nejsvětější Trojice (první svaté přijímání)

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Nejsvětější Trojice | 19. června 2011

Když Svatý otec Benedikt XVI. navštívil před nedávnem Chorvatsko, promluvil zvláště ke křesťanským rodinám: „Drahé rodiny, buďte odvážné! Neustupujte před sekularizovanou mentalitou!“ Dnešním problémem není ateismus. Sami vidíme, že lidé v Boha nevěřící, dokážou pak věřit úplně všemu. Dnešním problémem je sekularizace našeho života. To, že Boží záležitosti klademe až za všechny své světské záležitosti. Bůh se tak pomalu a nenápadně vytrácí z našeho rodinného života. Nemáme slepě přejímat mentalitu veřejného mínění, ale být naopak solí (ukazatelem směru) pro tento svět.

Celý příspěvek

Objednávky fotografií z prvního sv. přijímání

V neděli 26. června 2011 po obou mších svatých bude ve farní učebně možnost prohlédnout si a objednat fotografie z prvního svatého přijímání.

Celý příspěvek

Působí Duch svatý jen v Církvi?

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Seslání Ducha svatého | 12. června 2011

V dnešním prvním čtení jsme slyšeli, jak pod vlivem Ducha svatého učedníci hlásají Kristovo zmrtvýchvstání různými jazyky, takže jim všichni lidé rozumí. Jednalo se o mimořádný úkaz, který však svým způsobem stále pokračuje.

Celý příspěvek

Festival Domidom CSOŠ Bojkovice

Církevní střední odborná škola Bojkovice nás srdečně zve na FESTIVAL DOMIDOM, který se uskuteční ve dnech 24. – 25. června 2011. Zde si můžete prohlédnou bohatý a zajímavý program, ve kterém si vyberou děti, mládež i dospělí.

Farní den 2011

V neděli 26. června 2011 jste všichni srdečně zváni na 10. farní den. Setkání začne v 15.00 hodin na farní zahradě. Hlavním bodem programu budou naši hosté – Prakšické divadlo s představením Sherlock Holmes (začátek cca v 16.30 hodin). Atmosféru pozvedne cimbálová muzika. Nejen pro děti bude možnost projížďky na koni a mnoho dalšího.

Přijďme společně prožít netradiční odpoledne naší farní rodiny.

Celý příspěvek

Svatý otec oslaví šedesáté výročí kněžského svěcení

Svatý otec Benedikt XVI. oslaví 29. června šedesáté výročí kněžského svěcení. Prefekt Kongregace pro klérus kardinál Piacenza vyzývá kněze celého světa k přípravě duchovního daru papeži. Vyzývá, abychom v den slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (Den modliteb za posvěcení kněží) vytvořili mimořádný věnec modliteb a nadpřirozené jednoty. Každé církevní společenství vyzývá k duchovnímu daru 60 hodin eucharistické adorace za posvěcení kněží a za nová a svatá kněžská povolání.

V naší farnosti se k tomuto duchovnímu daru připojíme alespoň jednodenní adorací (10 hodin), a to v pátek 1. července 2011 od 8.00 hodin, kdy společně tuto adoraci zahájíme. Zakončení pak proběhne v 17.45 hodin. Děkuji předem každému, kdo se připojí k této výzvě.

Celý příspěvek

Putování Kanadou

Jsme zváni ve středu 15. června 2011 v 19.15 hodin do velkého sálu fary v Uherském Brodě na přednášku P. Mgr. Josefa Pelce Z Toronta do Vancouveru – putování Kanadou. Viz plakátek.

Celý příspěvek

Pozvánka na slavnostní koncert skupiny Paprsky

Paprsky nahrály nové CD s názvem „Cestou“, které bude představeno na slavnostním koncertě v neděli 12. června 2011 ve 14.00 hodin ve farní stodole v Kravařích. Tento koncert, na který jsme zváni, bude zároveň připomínkou 15 let od založení této hudební skupiny.

Více snad napoví vložený videoklip.

Celý příspěvek

Křesťanská periodika (jak je možná neznáme)

Již více jak 20 let mohou svobodně vycházet knihy a časopisy, kterými  rozšiřujeme své obzory v oblasti víry. Je dobré, a díky Bohu za to, že vycházejí periodika zaměřená na nejrůznější oblasti duchovního života. Dětskými časopisy počínaje (Nezbeda), přes ty pro mládež (IN!, Tarsicius), odborné (Teologické texty, Cesty katecheze), pro rodiny (Rodinný život), seniory (Strom barvy života), všeobecné (Katolický týdeník), vycházející z řeholních společenství (Jezuité), až po všemožné zpravodaji či informátory (Oldin).

Celý příspěvek

Duchovní obnova na Svatém Antonínku

Po dlouhých desetiletích se splní sen P. Antonína Šuránka. Tento ctitel sv. Antonína na Blatnické hoře totiž toužil, aby zde působili kapucíni. A nyní sem přijedou. Sice jen na víkendovou duchovní obnovu, ale přesto…

Celý příspěvek