Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Jak rozumět svátkům

Zde uvedený článek vyšel ve farním časopise Jákob – podzimní vydání 2009. Jelikož jde o téma často diskutované a ne zcela správně chápané, nabízíme jej k přečtení i na tomto místě.

Určitě jste se už setkali se situací, kdy se hovoří tu o svátku, tu o památce, nezávazné památce či dokonce o zasvěceném svátku a vám nad tím vším zůstává rozum stát. Kdo se v tom má orientovat? Zbabělé řešení by bylo hodit vše za hlavu a smířit se s tím, že tomu nerozumím. Druhé řešení je přijmout malé vysvětlení daných pojmů.

Celý příspěvek

Poselství Benedikta XVI. k misijní neděli 2011

„Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás“ (Jan 20, 21) Na začátku nového tisíciletí křesťanské epochy, u příležitosti Velkého jubilea roku 2000, ctihodný Jan Pavel II. naléhavě zdůrazňoval, že je třeba obnovit úsilí o to, aby se evangelní zvěst přinášela všem se stejným nadšením, „jaké bylo vlastní prvotním křesťanům“.1 Je to ta nejcennější služba, kterou církev může poskytnout lidstvu i každému jednotlivému člověku hledajícímu nejhlubší důvody pro to, aby prožíval svůj život v plnosti. Stejná výzva zaznívá proto každý rok při slavení Světového dne misí.

Celý příspěvek

Církev a nekřesťané

Text k zamyšlení u příležitosti 28. neděle v mezidobí | 9. října 2011

V životě člověka může být vždy dvojí motivace – běžec může utíkat buď před někým nebo za někým. Buď utíkám proto, že mám z něčeho strach nebo za něčím, na co se těším. Toto pravidlo je velmi důležité, budeme se na něj ještě odkazovat.

Celý příspěvek

Podpořte vlčnovské hasiče

Sbor dobrovolných hasičů Vlčnov se v soutěži o nejlepší sbor probojoval do tříčlenného finále skupiny JIH. Nyní nutně potřebují vaše hlasy. Případné vítězství a k tomu zisk finanční částky 100.000,- Kč bude použit výhradně pro potřeby úspěšné hasičské mládeže ve Vlčnově. Proto vlčnovský sbor neváhejte podpořit.

Celý příspěvek

Jákob – podzimní vydání 2011

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – podzimní vydání 2011. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Homilie otce arcibiskupa při Národní svatováclavské pouti

Kdo jste neslyšeli nebo ještě nečetli homilii otce arcibiskupa Jana Graubnera při Národní svatováclavské pouti, tak to můžete učinit nyní.

Celý příspěvek

Farní poutní zájezd do Říma

Fotogalerie: Roma 2011 – 1. část
Fotogalerie: Roma 2011 – 2. část
Fotogalerie: Roma 2011 – 3. část

Celý příspěvek

Biřmování 2012 – Úvodní setkání

Pátek 14. října 2011 v 19.30 hodin

Úvodní setkání biřmovanců

Lidské ctnosti

Text k zamyšlení u příležitosti 27. neděle v mezidobí | 2. října 2011

Co je to ctnost? Katechismus říká, že ctnost je trvalá a pevná dispozice konat dobro (KKC 1803). Jinými slovy je to zvyk konat dobro. Lidské ctnosti vnášejí řád do našeho života. Jejich plodem je sebeovládání a radost z mravně dobrého života (KKC 1804). Ctnosti nás podrží, když se dostaneme do nejrůznějších zkoušek a zátěžových situací. Pěstovat ctnosti od dětství znamená budování pokladu, který dává životu smysl a hodnotu. Každý, kdo rozvíjí své ctnosti, si může vážit sám sebe, když se ctnostmi řídí, váží si ho ostatní.

Celý příspěvek

Kumránské svitky na vlastní oči

Během pouti po Izraeli v roce 2008 jsme mimo jiné navštívili místo, které je známo nálezem biblických svitků – Kumrán. V jeskyních blízko Mrtvého moře byly koncem čtyřicátých let minulého století nalezeny rukopisy, které obsahují biblické texty o stovky let starší, než jsou ty, na nichž se zakládají moderní vydání. Tímto jsou pro badatele hotovým pokladem.

Celý příspěvek

Nové komentáře