Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Požehnané Vánoce 2011

Radostné svátky Kristova narození
a požehnání do nového roku
přeje a vyprošuje

P. Ladislav

Adventní dílna pro misie 2011

Fotogalerie: Adventní dílna pro misie 2011

Celý příspěvek

V Kristu mají dějiny svůj smysl

Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle adventní | 18. prosince 2011

Všichni známe plánování. Plánuje se doma, v práci, ve státě. Plány určují směr, dávají řád. Bez plánů se život a svět mění v chaos. Dnes se máme zamyslet na Božím plánem se světem. Když vidíme dnešní svět, může nás napadnout otázka: Opravdu má Bůh se světem nějaký plán? Když vidíme kolik je kolem nás zla a nespravedlnosti, říkáme si: Opravdu to všechno naplánoval milující Bůh?

Celý příspěvek

Betlémské světlo 2011

Betlémské světlo je k dispozici v předsíni našeho kostela až do slavnosti Narození Páně. Všem zapsaným bude přineseno do jejich domova.

Více o Betlémském světle naleznete na stránce www.betlemskesvetlo.cz.

Antifony předvánočního týdne

Sedmnáctým prosincem jsme vstoupili do druhé části doby adventní, do tzv. předvánočního týdne. Jde o jakýsi oktáv před slavností Narození Páně, podobně jako mají Velikonoce Svatý týden. Tyto dny předvánočního týdne mají vlastní liturgické texty, v modlitbě breviáře jsou pak navíc tzv. „ó – antifony“, které obepínají chvalozpěv Panny Marie. Mimo své poezie mají také teologický obsah, který nás vtahuje do hlubin vánočního tajemství.

Tyto antifony zde nabízíme v plném znění k zamyšlení.

Celý příspěvek

Střídmost a střízlivost

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle adventní | 11. prosince 2011

Narodili jsme se a žijeme uprostřed konzumní společnosti. Ta nás ovlivňuje a utváří. Když chceme vědět, jak moc jsme se stali konzumními lidmi, odpovězme si na otázku: „Z čeho jsem nešťastný?“

Celý příspěvek

Jákob – doba adventní a vánoční 2011

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – doba adventní a vánoční 2011. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Biřmování 2012 – 5. setkání

Pátek 9. prosince 2011 v 19.00 hodin

Téma: Bible (celkový přehled: Bible jako knihovna, jak přistupovat k Písmu svatému; Starý zákon)

Shrnutí minulých úkolů:

  1. postupně přečíst Lukášovo evangelium
  2. předat dopis otce arcibiskupa svému kmotrovi či kmotře
  3. pročíst dopis otce arcibiskupa biřmovancům

Nové úkoly na dobu adventní a vánoční:

  1. přečíst knížku o vybraném světci (nejde o biřmovacího patrona)
  2. na základě přečteného připravit o tomto svatém krátký referát (do deseti minut)
  3. promýšlet, koho si zvolit za biřmovacího patrona

Neděle „Gaudete“ – 3. neděle adventní

Zvláštní postavení mezi jednotlivými dny Adventu má třetí neděle adventní, zvaná „Gaudete“ podle vstupní antifony „Radujte se stále v Pánu“. Tato neděle je jakoby vyňata z vážnějšího adventního rázu, přibližuje nás na chvíli k vánoční radosti. Staví nám před oči náš cíl, aby nás povzbudila a posílila ve vytrvalosti. Radostný ráz této neděle vyjadřuje také možnost použití růžové liturgické barvy.

Více o Adventu zde.

Znovu přijde ve slávě

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle adventní | 4. prosince 2011

Jednou z charakteristik Adventu je „čekání“. Mluví se o očekávání druhého Kristova příchodu. Jaké vlastně čekání může být?

Čekání může být různé. Když čekáme třeba souseda, který má vrátit nějakou drobnost, nijak zvlášť se nechystáme. Někdy dokonce zapomeneme, že má přijít, a jsme překvapeni, když zazvoní.

Jiné to je, když čekáme na někoho důležitého, kdo má moc rozhodovat o našem životě. Třeba náš nadřízený z práce. To se i uklízí, chystá, hlavně aby se u nás cítil dobře a my na něj udělali dobrý dojem.

Poslední typ čekání je čekání na milovanou bytost. Provází ho vnitřní chvění, touha, radostné vyhlížení, které nás vede k tomu, abychom se nastrojili a šli naproti.

Celý příspěvek