Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Světové dny mládeže – Madrid 2011

Od úterý 16. do neděle 21. srpna 2011 probíhají ve španělském Madridu Světové dny mládeže. Na tomto celosvětovém setkání (nejen) se Svatým otcem reprezentuje pět zástupců i naši farnost.

Spojme se s nimi v modlitbě a mysleme na všechny mladé naší farnosti, zvláště na ty, kteří se rozhodnou pro přípravu ke svátosti biřmování.

Informace o průběhu setkání naleznete na madrid2011.signaly.cz.

Celý příspěvek

Adopce na dálku – srpnový bulletin

Jak jistě víte, naše farnost více jak před rokem adoptovala indického chlapce Norberta, o kterém se tu a tam můžete dočíst v rámci farního časopisu Jákob.

Zde vám nabízíme k nahlédnutí bulletin Arcidiecézní charity Praha, která program Adopce na dálku provozuje.

Odpuštěním prospíváme především sami sobě

Odpustit celým srdcem druhému je činem osvobození. Zbavujeme toho člověka negativních vazeb, které mezi námi existují. Říkáme: „Už proti tobě nic nemám.“ Ale to nestačí. Osvobozujeme též sami sebe od tíživé role uraženého. Dokud totiž neodpustíme těm, kteří nás zranili, bereme je všude s sebou, a co je horší, vlečeme je jako těžký náklad.

Celý článek čtěte na www.vira.cz…

Vlčnovská pouť na Svatý Antonínek

V neděli 14. srpna 2011 se opět koná farní pouť na Svatý Antonínek. Naše farnost zajišťuje průběh mše svaté, která začíná v 15.00 hodin. Skupina pěších poutníků vychází v 10.00 hodin od kostela. Pro všechny, kteří nemohou jít pěšky nebo nejedou po vlastní ose, je objednán autobus. Odjezd autobusu bude ve 14.00 hodin. Je možné nastoupit na horním konci a u kostela. Všichni jste srdečně zváni.

Celý příspěvek

Účast křesťanů na společenském životě

Text k zamyšlení u příležitosti 18. neděle v mezidobí | 31. července 2011

Co je to autorita? Abychom tento termín správně pochopili, poslechněme si příběh.

Jeden zbožný muž žil svatým životem. Jeho příklad brzy přilákal i jiné dobré muže a vytvořili kolem něj společenství. Vznikl řád a onen světec se stal jako přirozená autorita jeho představeným – opatem. Když zemřel, vznikla otázka: Kdo na jeho místo? Mniši mezi sebou hledali a pak vybrali toho nejprostšího. Ten se zeptal: „V čem spočívá poslání opata?“ „Budeš dbát na dodržování pravidel a urovnávat spory. Když se nebudeme moci na něčem domluvit, ty budeš mít poslední slovo a rozhodneš.“ „A co když se moje rozhodnutí nebude někomu líbit?“ „Musí se mu podřídit, protože jako opat jsi formální autorita a ta se musí respektovat.“ „A co když mě posedne zlý duch a zneužiji svého postavení? Co když nebudu jednat jako spravedlivá a laskavá autorita, ale dopustím se zvůle?“ „Neboj se, zvůli poslouchat nebudeme a zlého ducha z tebe vyženeme.“

Celý příspěvek

Zlínský kraj – místo pro duchovní obnovu

Obdrželi jsme dopis Ing. Jindřicha Ondruše (KDU-ČSL), náměstka hejtmana Zlínského kraje pro kulturu, památkovou péči, cestovní ruch a církve, ohledně projektu Velehrad 2013, který níže zveřejňujeme.

Celý příspěvek

Poděkování všem brigádníkům

Poslední červencové dny patřily velké rekonstrukci kanalizace farních budov. Hlavní etapa celého díla se zdařila. Chceme poděkovat všem, zvláště pak obětavým brigádníkům, za jejich čas a síly. Neméně patří dík i všem dobrodincům.

Celý příspěvek

Do naší arcidiecéze přijede vlak Jana Pavla II.

Ve středu 21. září 2011 dorazí do olomoucké arcidiecéze poutní vlak Jana Pavla II. Moderní souprava postavená v Polsku slouží k dopravě poutníků i jako pojízdná audiovizuální expozice, připomínající život a dílo prvního slovanského papeže, který byl před nedávnem blahořečen.

Celý příspěvek

Chválová schopela V Prachu potřebuje vaše hlasy

Uherskobrodská chválová schopela (spojení slov schola a kapela) V Prachu se dostala do závěrečného kola soutěže o svou vlastní aparaturu. Aby na svůj splněný sen opravdu dosáhla potřebuje podporu. Hlasování trvá do nedělní půlnoci 24. července 2011. Stačí poslat SMS ve tvaru DREAM(mezera)1129 na číslo 736 339 339 (cena SMS je dle vašeho tarifu). Více o schopele naleznete na jejích stránkách.

Církev je svatá

Text k zamyšlení u příležitosti 16. neděle v mezidobí | 17. července 2011

Církev je svatý Boží lid. Nejeden člověk, když slyší tuto větu z katechismu, si řekne: „To přece není pravda!“ Co na to říci? Nejprve si musíme uvědomit, že svatost není dílem člověka, ale darem, který dostáváme od Boha.

Celý příspěvek