Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Biřmování 2012 – 10. setkání

Pátek 17. února 2012 v 19.00 hodin

Téma: Bible (zpytování svědomí na základě 15. kapitoly Lukášova evangelia, nejstarší opisy Písma, Kumrán)

Související materiály:

  1. Kumránské svitky
  2. Nabídka České biblické společnosti (prohlédnout si dostupné formáty Bible, hledat ekumenický překlad včetně deuterokanonických knih)
  3. Odkazy na různé osvědčené elektronické verze (pro mobilní zařízení a počítače) naleznete v této rubrice později.

Viditelný svět

Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle v mezidobí | 5. února 2012

Nejedno malé dítě napadne občas otázka: „Opravdu stvořil Bůh všechno? I bacily? A proč?“ „Aby na nich zjevil svou moc a lásku, kterou chová k člověku.“ Ano, i takto lze odpovědět.

Celý příspěvek

Biřmování 2012 – 9. setkání

Pátek 10. února 2012 v 19.00 hodin

Téma: Bible (literární a duchovní přístup k Písmu, práce s textem Lk 15,11-32)

Zde jsou také přiloženy modlitby před a po četbě Písma svatého:

Celý příspěvek

Přírodní symboly

Text k zamyšlení u příležitosti svátku Uvedení Páně do chrámu | 2. února 2012

Liturgie je plná symbolů, které jsou viditelným znamením neviditelných skutečností. I sám Kristus mluvil často v podobenstvích, protože si byl vědom toho, že člověk nemůže Boha zcela pochopit, dokonale vstoupit do jeho tajemství. Skrze jednoduché předměty a znamení, symboly, si uvědomujeme skutečnosti, které bychom jinak chápali jen obtížně nebo vůbec. My se dnes na některé z těchto symbolů blíže podíváme. Stejně jako je člověk součástí Božího stvořitelského díla, je jeho součástí i příroda. Proto celá řada symbolů právě z přírody pochází.

Celý příspěvek

Uskutečnění věčného Božího plánu

Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle v mezidobí | 29. ledna 2012

V evangeliu jsme dnes slyšeli, jak zlý duch křičí na Ježíše: „Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský! Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi: Svatý Boží!“ I když bychom měli brát do úst Ježíšova odmítavá slova vůči Zlému, kolik lidí dnes naopak přejímá postoj zlého ducha: „Co je ti do nás, Pane Bože! Proč bychom tě měli poslouchat? Žít podle svědomí a přikázání? Modlit se a brát ohled na ty ostatní!? Vždyť život bez tebe je mnohem pohodlnější a jednodušší…“ Je to hlas sobectví a pýchy, hlas, který neví co odmítá a zavrhuje. Dnes se máme zamyslet nad tím, jak si člověk škodí, když vyhání Boha ze svého života.

Celý příspěvek

Katecheze na neděli

Jistě jste si všimli, že jsme s dětmi po několik uplynulých pátků rozebírali nedělní evangelium. Jde o velmi důležitou a přínosnou aktivitu, kterou mohou se svými dětmi prožít sami rodiče. Pro tuto rodinnou katechezi existuje přehledně zpracovaný materiál na stránkách www.kanan.cz, ze kterého jsme také čerpali. Nebojte se pomocí těchto zajímavých a krásných materiálů připravit své dítě na nedělní mši svatou, umožníte těžit z Božího slova jemu i sobě.

Založení církve

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle v mezidobí | 22. ledna 2012

Jako je pro naši pokoru dobré občas rozjímat nad velikostí a krásou vesmíru, tak je pro naši zbožnost užitečné rozjímat nad velikostí a krásou církve. Když se řekne církev, mnohým se vybaví Vatikán, papež, biskupové, kostely…  Mnozí ji vnímají jen jako instituci, kterou tvoří slabí a hříšní lidé. Vidí jejich chyby a nedostatky a rádi je připomínají. A my musíme uznat: „Ano, i taková je tvář církve.“ Ale musíme dodat: „To všechno, co jsme vyjmenovali, je jen povrch, to není podstata církve.“ Když chceme poznat církev, nesmíme být povrchní a musíme se vypravit pod její viditelný povrch. Co tam najdeme? Žádné časné bohatství, úspěch či moc, ale Boží milost a spásu, která přináší záchranu nesmrtelným duším.

Celý příspěvek

Jak jsem zpovědníka žádal o zproštění od modlitby

Na základě několika zkušeností posledního týdne nabízím k zamyšlení tři krátké články z webů www.vira.czwww.pastorace.cz.

V mém životě nastalo období, kdy jsem neměl čas na osobní modlitbu. Byl jsem farářem a měl jsem mnoho povinností a spoustu práce. Vypravil jsem se tedy za svým duchovním vůdcem a otevřel jsem mu srdce. Řekl jsem mu: „Potřebuji osobní modlitbu, ale nenalézám na ni čas. Nevím, co mám dělat.“ Ještě dnes si pamatuji na jeho úsměv, když se mě zeptal: „Proč?“ „Protože mám mnoho práce,“ odpověděl jsem. „Co vlastně děláš, jakým činnostem se věnuješ?“ Začal jsem jmenovat všechny aktivity, které jsem měl, ale během vyjmenovávání mě zastavil a řekl: „Vidím, můj bratře, že máš spoustu práce, a proto ti nestačí modlit se třicet minut, ale potřebuješ šedesát minut.“ V duchu jsem doufal, že mě povinnosti modlitby zprostí, ale místo úlevy mi doporučil, abych se modlil dvakrát tolik!

Celý příspěvek

Schola Samuel – přijď mezi nás i TY!

Určitě všichni víte, že v naší farnosti působí schola se jménem Samuel, která obohacuje svým zpěvem nejednu mši svatou či farní akci. Ovšem ani tato prima skupina mladých nebude fungovat bez nových hlasů dětí. Jménem celé farnosti i všech současných členů scholy zveme děti od prvních tříd do našich řad. Přihlásit je můžete u Katky Zemkové, Lidušky Kašpaříkové nebo P. Ladislava.

Celý příspěvek

Biřmování 2012 – 8. setkání

Pátek 27. ledna 2012 v 19.00 hodin

Téma: Bible (Nový zákon)

Nové komentáře