Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Duch svatý

Str. 4 z 6« První...23456

Novéna k Duchu svatému – 5. den

5. den – Duch ve svém poslání služby

Celý příspěvek

Novéna k Duchu svatému – 4. den

4. den – Ten, který se v nás modlí

Celý příspěvek

Novéna k Duchu svatému – 3. den

3. den – Duch svatý jako síla

Celý příspěvek

Novéna k Duchu svatému – 2. den

2. den – Duch svatý jako teplo

Celý příspěvek

Novéna k Duchu svatému – 1. den

Dnešním dnem začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého. Tuto přípravu činíme formou novény (novem – latinsky devět). Jsou nejrůznější novény vedoucí člověka k oslavě svatodušních svátků, zde chceme nabídnout krátké myšlenky Hanse Buoba pro každý den přípravy. Ty lze vhodně doplnit dalšími modlitbami nebo zpěvem písně k Duchu svatému. Můžete také použít novénu z minulých let.

1. den – Duch svatý jako světlo

Celý příspěvek

Jákob – doba adventní a vánoční 2012

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – doba adventní a vánoční 2012. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Jákob – podzimní vydání 2012

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – podzimní vydání 2012. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Jízda králů

Promluva pronesená o slavnosti Seslání Ducha svatého vlčnovským rodákem P. Rudolfem Repkou | 27. května 2012

Vaše královská výsosti, králi Martine, vážení členové královské družiny, milá děvčata ročníku 1994, vážená paní místostarostko, milý spolubratře v kněžské službě, otče Ladislave, bratři a sestry v Kristu, milí hosté. Už je to 22 let, co jsem jako legrút ročníku 1972 jezdil i já jízdu králů. Bylo to v roce 1990 a byla to první jízda králů po sametové revoluci. Abych byl upřímný, tak o čem tehdy kázal pan farář si opravdu nepamatuji, proto se nebudu zlobit, když také zapomenete, co dnes budu říkat. Ale přesto se vás pokusím zaujmout.

Celý příspěvek

Duch svatý

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Seslání Ducha svatého | 27. května 2012

Když se podíváme na logo Roku biřmování (a bylo tomu tak i loni u loga Roku křtu), vidíme, že autorka vychází ze symboliky holubice. Právě holubice je jeden z nejznámějších symbolů Ducha svatého. A žádná svátost se bez něj nemůže uskutečnit. Co všechno tento symbol znamená?

Celý příspěvek

Novéna k Roku biřmování

Vrcholem Roku biřmování bude obnova biřmovacích závazků, kterou vykonáme při všech bohoslužbách o slavnosti Seslání Ducha svatého v neděli 27. května 2012. Na tuto obnovu se ode dneška (pátek 18. května 2012) připravujeme Novénou, kterou pro nás připravil otec arcibiskup Jan Graubner. Celý text naleznete v tomto článku nebo si ji můžete stáhnout a mít ji skrze nejrůznější přenosná zařízení stále na dosah.

Celý příspěvek

Str. 4 z 6« První...23456