This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed with the ID 1 found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

Velikonoce

Svatý týden pro děti

Už jsme nabízeli křížovou cestu pro děti formou omalovánek z Dílny Všech svatých. Novinkou jsou nyní omalovánky ke každému dni Svatého týdne s patřičným komentářem. Využijme toho.

Svatý týden 2020

Milí farníci,

vstupujeme do nejdůležitějšího týdnu v roce. I když jej nebudeme moci prožít tak, jak jsme zvyklí, nabízí se řada možností, jak jej prožít s duchovním užitkem. Přijměte tedy několik důležitých informací a materiálů pro letošní Svatý týden. Viz celý příspěvek.

Přeji nám všem, ať každý den přinese své plody, a žehnám.

P. Ladislav

Svátost smíření

Jelikož většina nebude mít možnost přijmout svátost smíření, je možné smíření s Bohem vykonat následujícím způsobem.

Celý příspěvek

Infografika k velikonočnímu triduu

Krásná infografika (nejen) pro mládež k poselství papeže Františka, světovému dni mládeže a velikonočnímu triduu z Arcidiecézního centra pro mládež Olomouc. Zde ke stažení do vašich zařízení v pdf.

Biřmování 2020 – úkoly pro dobu postní a Velikonoce

Úkoly pro dobu postní a velikonoční

Jak už víte, nastal čas samostudia, a to nejen plánovaný, ale i na základě životních okolností. Zde je tedy pro úplnost shrnutí, které nás v tento čas čekají.

Nejprve chci připomenout, že se mnohem lépe soustředí na úkoly, když už mám splněny ty minulé. Kdo tedy ještě neodevzdal referát o svém biřmovacím patronovi, tak jej udělejte (měl být hotov do 6. března 2020).

Dále chci připomenout, že každou neděli, ale i v týdnu, vysíláme on-line naše farní bohoslužby.

Křížová cesta biřmovanců

Vaše křížová cesta měla být v pátek 27. března. I když nebylo možné se ji pomodlit společně, pomodlete se ji soukromě. Pokud nevíte jak na to, pošlu vám podklady.

Velikonoce

Samozřejmou součástí přípravy na biřmování je prožití Velikonočního Tridua (Zelený čtvrtek, Velký pátek, Vigilie Zmrtvýchvstání a vlastní slavnost Zmrtvýchvstání Páně). Vše zatím vypadá, že všechny velikonoční slavnosti nebudeme moci slavit společně, určitě ale bude možné sledovat přenosy. Sledujte tedy na tomto webu, kdy budou naše on-line bohoslužby. Vše ostatní pak sledujte přes TV Noe nebo i ČT2.

Zvláště důležitá je pro každého pokřtěného vigilie Zmrtvýchvstání Páně, protože při ní všichni pokřtění obnovují svůj křest.

Prezentace farnosti

A nyní konečně k vašemu postnímu úkolu. Pokuste se vytvořit co nejkrásnější (a zároveň pravdivou) prezentaci své farnosti. Můžete ji vytvořit písemně, graficky či jako virtuální prezentaci (PowerPoint, Keynote apod.). K této prezentaci pak připojte zamyšlení, jaké je…

Mé místo ve farnosti

Napište, jakým způsobem se můžete právě vy zapojit do života farnosti (jaký úkol byste mohli ve farnosti zastat, čím přispět k budování Božího království).

Jákob – doba postní a velikonoční 2020

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – doba postní a velikonoční. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Uzdravující setkání

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle velikonoční (Jan 20,19-31) | 28. dubna 2019

Velký problém dnešní doby je, že se člověk vzdaluje od světa, ze kterého povstal, a je pohlcován světem, který si vytvořil. Zapomíná, že je dítětem Božím, a stává se opuštěným a v hloubi duše nešťastným sirotkem.

Celý příspěvek

Pastýřský list Velikonoce 2019

Odkazujeme na web Arcidiecéze olomoucké.

Vítězství a sláva neděle Zmrtvýchvstání

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Zmrtvýchvstání Páně | 21. dubna 2019

Prožili jsme hluboké ticho Bílé soboty a dočkali se vítězství a slávy neděle Zmrtvýchvstání.

Celý příspěvek

Bolest a odevzdanost Velkého pátku

Text k zamyšlení u příležitosti Velkého pátku | 19. dubna 2019

V rámci bohaté duchovní hostiny máme dnes před sebou bolest a odevzdanost Velkého pátku.

Celý příspěvek

Intimita a opuštěnost Zeleného čtvrtku

Text k zamyšlení u příležitosti Zeleného čtvrtku | 18. dubna 2019

Už v neděli jsem předeslal své Velikonoční přání. Byla by totiž škoda slavit Ježíšovo vítězství bez předchozích událostí. Bylo by to pošetilé, protože je to jako stavět patro domu bez základů a přízemí. Když jsem připodobnil tyto dny k duchovní hostině, k bohatému stolu, tak dnes zde máme intimitu a opuštěnost Zeleného čtvrtku.

Celý příspěvek