Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Velikonoce

Slavení velikonočního tridua

Nabízíme odkazy na fotografický průřez velikonočním triduem.

Fotogalerie: Slavení velikonočního tridua
Fotogalerie: Slavení velikonočního tridua – podgalerie
(Foto: Člověk a víra – Martina Mošťková, pro nejjednodušší prohlížení spusťte modrý odkaz PROHLÍŽET FOTOGALERII)

Velikonoční připravování

Malý sestřih z prožívání Bílé soboty a příprav na oslavu Zmrtvýchvstání.

Pastýřský list Velikonoce 2016

Drazí bratři a sestry,
upřímně se radujte, protože Kristus vstal! Opravdu vstal a ukázal se jako vítěz nejen nad hříchem a smrtí. On přinesl řešení i bezvýchodné situace. Lidstvo, které zhřešilo, nedovedlo svou vinu napravit. On se nad námi smiloval. Aby nás ušetřil a zachoval spravedlnost, vzal naše hříchy na sebe a přinesl za nás smírnou oběť. Plni úžasu slavíme dnes velké vítězství Božího milosrdenství.

Celý příspěvek

Požehnané Velikonoce 2016

vel2016

Požehnané svátky velikonoční přeje P. Ladislav

Velikonoční nácviky ministrantů 2016

Milí ministranti, čekají nás nácviky slavnostní liturgie velikonočního tridua. Konají se v těchto časech:

Zelený čtvrtek: 16.30 hodin
Velký pátek: 10.30 hodin
Velikonoční vigilie: sobota 17.00 hodin.

Přijďte všichni a včas (pokud nejste vázáni svým zaměstnáním).

Jákob – doba postní a velikonoční 2016

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – doba postní a velikonoční. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

j_2016_01

Eucharistie a evangelizace

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle velikonoční | 19. dubna 2015

Zpracováno na základě materiálů vydaných k přípravě na Národní eucharistický kongres.

„Host do domu, Bůh do domu,“ říká jedno staré přísloví. Jsou národy, které si velmi považují každého, koho mohou doma pohostit. Z takového světa vychází i Bible, která klade velký důraz na pohostinnost a společné jídlo. Zvláště to platí o velikonočních událostech. Zdá se, že zjevení Zmrtvýchvstalého Krista je s jídlem dokonce bytostně spojeno. Jen díky jídlu učedníci svého Mistra konečně poznávají a zbavují se strachu. Znamená to, že Ježíš svým přátelům musel být už dříve velmi blízký právě při společném jídle.

Celý příspěvek

Setkání se vzkříšeným Ježíšem

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle velikonoční | 12. dubna 2015

Jak už jsme mnohokrát tady zmiňovali, problém dnešní doby je, že se člověk často vzdaluje od světa, ze kterého povstal, a je pohlcován světem, který si vytvořil. Zapomíná, že je dítětem Božím, a stává se opuštěným – nešťastným sirotkem. Proč tomu tak je? Někdy pro světské radosti, jindy pro starosti. Někdy lidé pro radosti světa na Boha zapomenou, jindy pro zklamání na Boha zanevřou.

Celý příspěvek

Pastýřský list Velikonoce 2015

Drazí bratři a sestry,
každému z Vás přeji pravou velikonoční radost, radost ze vzkříšení.

Kristus nevstal proto, aby nám dal trochu radosti, ulevil našemu svědomí a nabídl pomocnou ruku pro lepší život na zemi. On umřel světu, aby nám dal nový život. Když Bůh vzkřísil Krista Ježíše, vzkřísil zároveň s ním i nás (Ef 2,6a). Křestním ponořením do jeho smrti jsme byli spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým životem (Řím 6,4). Když jsme byli s Kristem vzkříšeni, usilujme o to, co pochází shůry… nemysleme na to, co je na zemi (srov. Kol 3, 1–2).

Celý příspěvek

Velikonoční triduum

Nabízíme odkazy na fotografický průřez velikonočním triduem. Fotogalerie vznikly v rámci projektu Člověk a víra. Odtud pochází také titulní obrázek našeho webu – uctívání kříže na Velký pátek.

Fotogalerie: Velikonoční triduum
Fotogalerie: Velikonoční triduum (dokumenty pro zúčastněné)

Celý příspěvek