Jste návštěvník | Dnešních návštěv

admin

Ohlédnutí za koncertem Richarda Čanakyho

V neděli 18. září 2011 jsme byli svědky výjimečné události – hudba Richarda Čanakyho vytvořila krásnou atmosféru a jeho slova přinesla duchovní povzbuzení. Všem členům jeho skupiny F. B. I. (Forever Be Inside) děkujeme a těšíme se opět na setkání. Zde je malé videoohlédnutí.

Celý příspěvek

Mše svatá pod vinohrady

Na stránkách Rostislava Pijáčka je možné si prohlédnout fotogalerii ze mše svaté s děkováním a prosbou za úrodu pod vinohrady.

Bratrské napomenutí

Text k zamyšlení u příležitosti 23. neděle v mezidobí | 4. září 2011 (děkování a prosba za úrodu pod vinohrady)

Přišli jsme na toto místo děkovat a prosit za úrodu. Ve Starém zákoně čteme o těch, kteří Bohu přinášeli prvotiny svých výdobytků. Ale od Pána Ježíše víme, že mu nejde o přinášení obětí, ale o to, abychom přinesli své srdce. Čisté srdce. Aby to, co jsme učinili svýma rukama, bylo čestné, nezatížené hříchem, ale také upřímné – z lásky dané a ne z nutnosti – z donucení…

Celý příspěvek

Richard Čanaky ve Vlčnově

V neděli 18. září 2011 zavítá do Vlčnova slovenský zpěvák, autor hymny setkání mládeže v Táboře (2007), bavič dětských koncertů, moderátor rozhlasových pořadů pro děti, skladatel, textař a v neposlední řadě také sportovec (kulturista) Richard Čanaky. Spolu s jeho kapelou F. B. I. (Forever Be Inside) nám přiveze nevšední zážitek, který začne v 15.00 hodin v našem farním kostele.

Celý příspěvek

Jeremiáš

Text k zamyšlení u příležitosti 22. neděle v mezidobí | 28. srpna 2011

Prorok Jeremiáš žil v době, kdy se měnila politická mapa starověkého světa. Končila vláda Asýrie a o moc usilovali Babylon a Egypt. Malé Judské království sevřené mezi těmito velmocemi bylo neustále v ohrožení. Bylo třeba činit rozvážná politická rozhodnutí. Bůh poslal proroka Jeremiáše, skrze kterého dával vládcům Judeje rady a napomenutí. Ti však na Boží slovo nedbali a přivedli zemi ke zkáze.

Celý příspěvek

Škola volá – předběžný rozvrh hodin

Milí rodiče,

všechny vás srdečně zdravím na začátku tohoto nového školního roku. Přijměte několik důležitých informací ohledně výuky náboženství.

K výuce náboženství na naší škole jste děti přihlašovali již na konci minulého školního roku. Kdo by chtěl ještě své dítě k výuce náboženství přihlásit, může tak učinit během prvního týdne, cca do 9. září 2011, u třídních učitelů či přímo u vyučujícího náboženství. V tomto školním roce výuku povede Mgr. Anna Mošťková a P. Ladislav. Náboženství je vyučováno jako nepovinný předmět, s tím je spojena povinná docházka a klasifikace, tak, jak to znáte z jiných předmětů. Pro pokřtěné děti by měla být návštěva výuky náboženství samozřejmostí.

Níže naleznete plakátek s předběžným rozvrhem hodin (případné změny zde budou ihned publikovány).

Celý příspěvek

Soustředění ministrantů a scholy 2011

Fotogalerie: Soustředění ministrantů a scholy 2011

Celý příspěvek

Biskupský sbor a jeho hlava

Text k zamyšlení u příležitosti 21. neděle v mezidobí | 21. srpna 2011

Když se s rodiči připravujeme na křest jejich dítěte, zazní jedna z několika událostí, které se při křtu stanou – „Vaše dítě se stane součástí církve.“ Co to znamená „stát se součástí církve“? Církev není žádná organizace ani společnost, která nabírá své členy. I když podle státního zřízení jsme začleňováni mezi organizace a každá farnost má své IČO… přesto jsme společenství těch, kteří křtem patří Kristu. Společenství napříč všemi národy a kulturami. Nejsme řízeni ani monarchisticky ani demokraticky. Církev je postavena na apoštolech v čele se sv. Petrem a jeho nástupci. Tento pastýřský úřad Petra a ostatních apoštolů tvoří jeden ze základů církve.

Celý příspěvek

Upevněni ve víře v Krista jsme přečkali déšť

Promluva Benedikta XVI. na modlitební vigilii v Madridu.

Drazí mladí,

Všechny vás zdravím, zejména ty mladé, kteří mi položili otázky a kterým děkuji za upřímnost, s níž předestřeli své znepokojení, které v jistém smyslu vyjadřuje touhy vás všech dosáhnout v životě něčeho velkého, něčeho, co naplňuje a činí šťastnými.

Jak může být mladý člověk věrný křesťanské víře a zároveň mít velké ideály v dnešní společnosti? V evangeliu, které jsme slyšeli, nám Ježíš v této záležitosti dává odpověď: „Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce“ (Jan 15,9).

Celou promluvu čtěte na stránkách www.radiovaticana.cz.

Prozřetelnost Boží a mravní zlo – hřích

Text k zamyšlení u příležitosti 20. neděle v mezidobí | 14. srpna 2011

Když se řekne hřích, musíme zároveň říci i milosrdenství… Kde se vzal hřích? V žádném případě není původcem zla Bůh, ani přímo či nepřímo. Bůh není autorem hříchu. Hřích vzniká v okamžiku, kdy se člověk postaví Bohu – za tím velkou měrou stojí i disharmonie, kterou nastolil do Božího plánu prvotní hřích. My tedy neseme důsledky tohoto lidského rozhodnutí. Bůh nabízí celou šíři své lásky, ale je omezen svobodou člověka. Respektuje lidskou vzpouru.

Celý příspěvek