Jste návštěvník | Dnešních návštěv

eucharistie

Nejdůležitější host

Text k zamyšlení u příležitosti 10. neděle v mezidobí | 5. června 2016

Rodina se scházela k jídlu spolu s dětmi a dědečkem, avšak starcovy třesoucí se ruce a nejistý zrak společné stolování rodiny ztěžovaly. Hrách mu padal ze lžíce, a když se snažil uchopit sklenici s mlékem, často skončilo rozlité na ubruse. Proto se manželé rozhodli něco s tím udělat. Syn tehdy řekl: „Už toho bylo dost! Rozlévá mléko, je hlučný a jídlo mu padá na podlahu.“ A tak se manželé rozhodli postavit do rohu jídelny malý stolek, kde dědeček jedl o samotě, zatímco ostatní se při jídle těšili ze vzájemné společnosti. Celý příspěvek

Slavnost Těla a Krve Páně 2016

Nabízíme fotogalerie ze slavnosti Těla a Krve Páně. Touto cestou děkujeme všem, kteří se jakkoli zasloužili o důstojný průběh slavnosti. Díky také všem, kteří jste přišli, abychom oslavili dar Boží přítomnosti uprostřed nás.

Fotogalerie: Slavnost Těla a Krve Páně 2016
(Foto: M. Mošťková)

Nová:
Fotogalerie: Slavnost Těla a Krve Páně 2016
(Foto: J. Zemek)

První svaté přijímání 2016

Naše děti vstoupily do nové etapy svého života, nyní mohou přijímat Boží odpuštění ve svátosti smíření a Krista ve svátosti eucharistie. I nadále je provázejme modlitbou a osobním příkladem.

Fotogalerie: Nácvik prvokomunikantů 2016
(Foto: M. Mošťková)

Nová:
Fotogalerie: První svaté přijímání 2016
(Foto: J. Zemek)

Díkuvzdání

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Těla a Krve Páně | 26. května 2016

Už i děti před prvním svatým přijímáním znají slovo eucharistie. Víme, že tento pojem neznamená jen „svaté přijímání“ cizím slovem. Jde o mnohem větší záběr. Je to svátost ustanovená Pánem Ježíšem, vložená do té nejvznešenější modlitby – do mše svaté. Proto je vrcholem liturgie mše svaté proměňování a vrcholem našeho setkání svaté přijímání. Proto kněží tak často připomínají, že mše svatá bez svatého přijímání je jako hostina, při které bychom neusedli ke stolu. Eucharistie jako taková ale mši svatou přesahuje. S Kristem se setkáváme i mimo ni, při adoraci, při krátké návštěvě svatostánku během dne.

Celý příspěvek

Adorační den 2016

Všichni jste srdečně zváni k prožití Adoračního dne naší farnosti. V pátek 1. dubna 2016 se připojíme k nepřetržité adoraci, která probíhá v jednotlivých farnostech olomoucké arcidiecéze po celý rok. Tento den je také dnem modliteb a obětí za kněžský seminář.

8.00 hodin – společné zahájení

15.00 hodin – příležitost ke svátosti smíření

16.00 hodin – modlitba vedená společenstvím Modlitby matek

17.00 hodin – modlitba vedená pastorační radou

17.30 hodin – modlitba vedená společenstvím Adorační hodina

18.30 hodin – společné zakončení, poté bude následovat mše svatá

Nikdo není prorokem ve svém domě

Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle v mezidobí | 31. ledna 2016

Nikdo není prorokem ve svém domě. To je výrok, který vyplynul z události, o které jsme právě četli. Proč si někdy nevážíme toho, co máme, co nás obklopuje? I nejcennější věci se stávají všedními, když je máme před očima každý den.

Celý příspěvek

Představení prvokomunikantů 2016

Fotogalerie: Představení prvokomunikantů 2016
(Foto: M. Mošťková)

Konec roku

Text k zamyšlení u příležitosti poděkování a prosby o Boží pomoc do nového roku | 31. prosince 2015

Na konci roku se slaví, ale také ohlíží zpět. Hodnotí se, jak se co podařilo. Ve škole má toto hodnocení formu vysvědčení. I my jsme ve škole života, našim učitelem je Kristus, a tak se můžeme zamyslet, jak jsme letos prospívali. Nyní přichází logická otázka: „V čem?“

Celý příspěvek

Homilie kardinála Paula Cordese

Nabízíme přepis homilie kardinála Paula Cordese, kterou přednesl jako papežský legát na Národním eucharistickém kongresu v Brně 17. října 2015.

Papež František mě jmenoval legátem na váš Národní eucharistický kongres. Cesta do vaší země ve mně především vyvolala několik vzpomínek.

Během brutální komunistické diktatury minulého století jsem se cítil velmi spojen s vaší církví a především s vaším nezapomenutelným kardinálem Tomáškem. Na naléhání svatého papeže Jana Pavla II. ho v roce 1984 v Praze za velmi dobrodružných okolností navštívili mladí z farnosti mého titulárního kostela „San Lorenzo“, svatého Vavřince, a dovezli s sebou „kříž Svatého roku“.

A tak jsem tedy tento svůj dnešní úkol Svatého otce nepřijímal bez vnitřního pohnutí, ale s radostí a vděčností.

Celý příspěvek

Novéna k Národnímu eucharistickému kongresu

Ve čtvrtek 8. října 2015 začíná novéna u příležitosti Národního eucharistického kongresu 2015, který vyvrcholí společným programem v sobotu 17. října 2015 v Brně. Do modlitby se může zapojit i ten, kdo se kongresu osobně nezúčastní. Ze je text novény ke stažení.