Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Advent

Pěvecký sbor SGV ve Vlčnově

Fotogalerie: Pěvecký sbor SGV ve Vlčnově

Několik záběrů z adventního koncertu pěveckého sboru Stojanova gymnázia, Velehrad, který se konal 19. prosince 2013.

Celý příspěvek

Vězení a radost

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle adventní | 15. prosince 2013

Dnešní neděle nese název Gaudete. Radujte se. Z čeho se máme radovat? Cestu k odpovědi začneme u dnešního evangelia.

Celý příspěvek

Pšenice a plevy

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle adventní | 8. prosince 2013

V té době vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: „Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království.“ Já vás sice křtím vodou, abyste se obrátili. Ale ten, který má přijít po mně, je mocnější než já; jemu nejsem hoden ani opánky přinést. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. V ruce má lopatu a pročistí obilí na svém mlatě. Pšenici uloží na sýpce, plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným.

Celý příspěvek

Pastýřský list Advent 2013

Drazí bratři a sestry,

začínáme advent, dobu přípravy na Vánoce i na nový příchod Pána Ježíše, a to nejen až jednou na konci věků, ale i na jeho nový příchod do našeho každodenního života už nyní.

Celý příspěvek

Jákob – doba adventní a vánoční 2013

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – doba adventní a vánoční 2013. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Advent a Vánoce

Fotogalerie: Advent a Vánoce

Celý příspěvek

Adventní misijní dílny 2012

Fotogalerie: Adventní misijní dílny 2012

Celý příspěvek

Důvod adventní radosti

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle adventní | 16. prosince 2012

Dnes je třetí neděle adventní, která se nazývá radostná (gaudete). Máme za sebou dva týdny duchovní práce a měli bychom se radovat z toho, jak duchovně prospíváme. Přesto na mnoha tvářích může být místo radosti smutek, únava, obavy. Celý příspěvek

Jákob – doba adventní a vánoční 2012

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – doba adventní a vánoční 2012. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Adventní dílna pro misie 2011

Fotogalerie: Adventní dílna pro misie 2011

Celý příspěvek