Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Advent

Největším dobrem je konání Boží vůle

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle adventní | 13. prosince 2015

V týdnu jsme slavili krásné a důležité tajemství naší víry – slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny dědičného hříchu. Připomněli jsme si, že už od našeho početí má Bůh s našim životem plán. Posílá nás do světa s konkrétním úkolem. Nejsme tady náhodu, Bůh má pro nás poslání, ve kterém nás nikdo nemůže zastoupit ani nahradit.

Často máme představu, co bychom chtěli, aby nám Bůh v životě dal. Ale mnohem důležitější je ptát se: Pane, proč tady vlastně jsem? Co tady mám dělat? I dnešní evangelium opakuje třikrát otázku: Co máme dělat?

Celý příspěvek

Svátost smíření

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle adventní | 6. prosince 2015

Slyšíme slova sv. Jana Křtitele z pouště… nejeden z nás by rád využil příležitost odskočit z toho předvánočního shonu do klidu, tepla, chvíli si vydechnout a odpočinout. Ale není poušť jako poušť. Aby přinesla užitek, je třeba k tichu pouště přidat Boží slovo a řeku milosti.

Celý příspěvek

Pastýřský list Advent 2015

Drazí bratři a sestry,

dnešním dnem vstupujeme do mimořádného Svatého roku milosrdenství. Začínáme advent, který nás připravuje na příchod Spasitele. Ten přichází jako zachránce. V Něm nám Bůh nabízí milosrdenství, které je větší než každý hřích. To je důvod skutečné naděje.

Boží moc však respektuje svobodu každého z nás. Uzdravující sílu Božího milo­srdenství zakusí ten, kdo uznává, že není dokonalý, že Boží milosrdenství potřebuje a prosí o ně.

Celý příspěvek

Vánoční narozeninová oslava

Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle adventní | 21. prosince 2014

Vánoce jsou svátky naděje.

Dnešním úryvkem evangelia jsme zváni do blízkosti Panny Marie. Můžeme si uvědomit, co prožívala. Přes všechen strach žila s vědomím, že svůj život svěřila Bohu a ten že se o ni postará. I my přijměme tento postoj naděje, že přese všechny těžkosti nejsme na své cestě sami.

Celý příspěvek

Výzva k pravdě, radosti a lásce

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle adventní| 14. prosince 2014

Dnešní neděle nám odkrývá tři hodnoty: pravdu, radost a lásku. Abychom nezůstali jen u jakési fráze, pojďme si to rozebrat.

Celý příspěvek

Druhá část doby adventní

První část doby adventní začíná 1. nedělí adventní a trvá až do 16. prosince. Sedmnáctým prosincem začíná druhá část adventu – oktáv před slavností Narození Páně, o kterém pojednává jeden starší článek. Na ten nyní odkazujeme.

Odvrátit se od zla a následovat Boha

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle adventní| 7. prosince 2014

K beduínům přijel cestovatel. Vykládal o krásách světa, úžasných městech, technických vymoženostech a jeden mladý beduín zatoužil toto všechno poznat. Vydal se s cestovatelem do velkoměsta. Po nějaké době se vrátil. Když se se všemi přivítal, zasedli a otec ho vyzval, aby pověděl, jaké to tam bylo. Tu začal syn své vyprávění: „Bylo to hrozné. Tisíce lidí, kteří na sebe pokřikovali, tlačili se ulicemi a vráželi do sebe, nikdo nikoho nepozdravil, nikdo se na nikoho neusmál. Všude rachot, takže se nedalo usnout, spousta světel a reklam, ze kterých bolely oči. Spěch a shon, které nedaly člověku vydechnout a odpočinout. Ale ze všeho nejhorší bylo, že v hluku a záři velkoměsta přestaly svítit hvězdy a ztratilo se krásné noční nebe.“

Celý příspěvek

Jákob – doba adventní a vánoční 2014

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – doba adventní a vánoční 2014. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

j_2014_04

Pastýřský list Advent 2014

Drazí bratři a sestry,

První nedělí adventní vstupujeme do roku, který papež František určil jako Rok zasvěceného života. Pro církev v Česku je to také rok Eucharistického kongresu – sjezdu. Obě věci spolu souvisí a dobře navazují na uplynulý Rok rodiny. Všude totiž jde o naši odpověď na Boží pozvání a o zjevování či zviditelnění Boha a jeho díla ve světě.

Celý příspěvek

Není štěstí bez bolesti

Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle adventní | 22. prosince 2013

Dnešní evangelium v sobě skrývá dvě náramně zajímavé výzvy, které jsou důležité i pro náš každodenní život. Ta první výzva se dá uvést nadpisem: Naše pochybení a Boží dopuštění. V životě přicházejí různé zvraty, pohromy a katastrofy. Některé můžeme přičítat našemu špatnému jednání, jiné na nás spadnou bez našeho přičinění a my jim říkáme Boží dopuštění.

Celý příspěvek