Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Advent

Ať se mi stane podle tvé vůle

Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle adventní (Lk 1,26-38) | 24. prosince 2017

Když řekla Panna Maria své ano, možná netušila, co ji všechno čeká. Její ano Bohu, znamenalo zároveň i ne jiným, často lákavým, příjemným a přitažlivým vztahům a věcem. Bylo spojeno s radostí, ale také s oběťmi.

Celý příspěvek

Kdo jsem a komu patřím?

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle adventní (Jan 1,6-8.19-28) | 17. prosince 2017

Malé děti si rády hrají na druhé. To se vymstilo jednomu tatínkovi, když přišel vyzvednout dcerku, kterou hlídala tchýně. Malá byla celá zabalená do všelijakých hadříků, měla šátek na hlavě a volala: „Hádej, kdo jsem!?“ Táta se zamyslel a tázavě odpověděl: „Čarodějnice?“ „Kdepak, já jsem přece naše babička!“

Celý příspěvek

Jákob – doba adventní a vánoční 2017

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – doba adventní a vánoční 2017. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Pastýřský list Advent 2017

Drazí přátelé,

vstupujeme dnes do Adventu, který je letos mimořádně krátký. To znamená, že máme málo času na vánoční přípravy, ale nemyslím jen na dárky a úklidy, ale především na přípravu nového vstupu Spasitele do současného světa, který potřebuje spásu.

Celý příspěvek

Těšíme se na roráty

Advent je krásný čas přípravy na Vánoce. Její součástí jsou také roráty. Průvod dětí s lampičkami bude vždy v pondělí a pátek večer a v sobotu ráno. V sobotu jsou navíc všechny děti zvány na snídani na faru. Ústřední téma celého Adventu pro všechny zní: Jsme naplněni Duchem Svatým. S dětmi se vydáme na dobrodružnou cestu do Betléma, při níž si každý může postavit svůj vlastní originální betlém. Při prvních rorátech (v pondělí 4. 12.) získají základ – betlémskou chýši. Při každých rorátech potkáme jednu zajímavou postavu, kterou pak získají i jako figurku do svého betléma.

Naše a Boží plány

Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle adventní (Mt 1,18-24) | 12. prosince 2016

V tomto Adventu jsme šli k Bohu, abychom se mohli obrátit, odevzdali jsme mu své hříchy a zranění, představili jsme si pět zázraků, které naše obrácení charakterizují… a nyní jdeme dál.

Učitelé se někdy ptají dětí, čím by chtěly být. A když se s nimi po letech setkávají na srazech, často žasnou nad tím, jaký vzal jejich život směr a co z nich vyrostlo. Jakými nečekanými převraty jejich život prošel. Někdy jsou to změny dobré, jindy vedou ke zlému. Jednomu smolaři, se kterým to šlo od deseti k pěti, přál učitel: „Ať se tvůj život konečně obrátí k dobrému.“ Co to však znamená? Co je pro nás dobré? To, co nám přináší požitek, nebo užitek? Největší dobro pak jsou skutečnosti, které nám přinesou užitek na zemi i na věčnosti.

Celý příspěvek

Videoúvody do adventních nedělí

Sdílíme úvody do jednotlivých adventních nedělí od P. Vojtěcha Kodeta.

4. neděle adventní

Celý příspěvek

Obrácení

Text k zamyšlení u příležitosti 1. neděle adventní (Řím 13,11-14) | 27. listopadu 2016

Ve druhém čtení jsme slyšeli naléhavou výzvu: „Nastala hodina, kdy je třeba se probrat ze spánku. Neboť nyní je nám spása blíže než tehdy, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme tedy skutky temnoty a oblečme se do výzbroje světla.“

V čem spočívá obrácení? V tom, že se od temnoty obrátíme ke světlu. Od života bez Boha k životu s Bohem. Co to znamená, nám může pomoci objasnit příběh:

Celý příspěvek

Jákob – doba adventní a vánoční 2016

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – doba adventní a vánoční 2016. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

j_2016_04

Návštěva

Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle adventní | 20. prosince 2015

Když si představíme nadcházející týden, který jen nejen čtvrtým týdnem adventním, ale i dobou vánoční, vidíme krom všech důležitých úkolů, které bychom rádi ještě postíhali, také dny rodinných oslav a návštěv. Taková setkání pak mohou přinést ledasco. Mohou být zdrojem nepříjemností, ale i velkého požehnání. Záleží na tom, jakým duchem jsou lidé naplněni a vedeni.

Celý příspěvek