Jste návštěvník | Dnešních návštěv

rodina

Str. 5 z 7« První...34567

Jákob – prázdninové vydání 2014

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – prázdninové vydání 2014. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Mladí fandí rodině

Všichni mladí jsou zváni na pestrý program, který je pro ně připraven v rámci Dnů lidí dobré vůle s názvem „Mladí fandí rodině“. Uskuteční se v pátek odpoledne a večer 4. července 2014 za Základní školou na Velehradě.

Již nyní můžete soutěžit na webových stránkách nebo na facebooku o velmi zajímavé ceny.

Celý příspěvek

Pastýřský list Letnice 2014

Drazí přátelé,

v Roku rodiny jsme doputovali k Letnicím. Ježíš Kristus, když naplnil své vykupitelské poslání na zemi a jako vítěz nad hříchem a smrtí se navrátil ke svému Otci, seslal své církvi Svatého Ducha, aby on naplnil, co Kristus hlásal, aby uskutečnil Boží království na zemi. O Letnicích se uskutečňuje nové stvoření. Naplňují se starozákonní proroctví: Vložím svůj zákon do jejich nitra. Dám vám nové srdce, vložím do vás nového ducha. Ten, který nepřišel zákon zrušit, ale naplnit, v den, kdy si Izraelité připomínali přijetí Zákona na hoře Sinaj, odevzdal své církvi Ducha Svatého jako nový, duchovní zákon. Kdo má Ducha Svatého, miluje, tedy zachovává největší přikázání, přikázání lásky k Bohu a bližnímu.

Celý příspěvek

Znát a naslouchat hlasu Dobrého Pastýře

Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle velikonoční | 11. května 2014

V uplynulém týdnu jsme vzpomínali, že je to 69 let od konce války, která se týkala naší vlasti. Toto smutné výročí předchází dnešnímu krásnému svátku matek. Nad tím vším je tato neděle, která je nazývána neděle Dobrého Pastýře.

Celý příspěvek

Jákob – doba postní a velikonoční 2014

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – doba postní a velikonoční. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Malá inspirace pro všechny tatínky

Krátké video o hodnotě otcovského příkladu.

Celý příspěvek

Svátek světla, mateřství a zasvěceného života

Text k zamyšlení u příležitosti svátku Uvedení Páně do chrámu | 2. února 2014

Hromnice jsou svátek, kdy vidíme Josefa a Pannu Marii, jak přináší dítě Ježíše do Jeruzalémského chrámu. Je to svátek světla, svátek mateřství i zasvěceného života.

Celý příspěvek

Křest Páně

Text k zamyšlení u příležitosti svátku Křtu Páně | 12. ledna 2014

Svátek Křtu Páně se slaví vždy v poslední vánoční neděli slavnostním způsobem. Ježíš přichází k Jordánu a je od Jana pokřtěn. Ponoří se pod hladinu a vystupuje na břeh. A právě tímto ponořením pro Ježíše vše začíná. Otvírají se nebesa a Bůh v tu chvíli zjevuje: „Toto je můj milovaný Syn.“ A Ježíš to od té chvíle stále zjevuje. Tím, jak se modlí, co učí, co koná, hlásá: „Jsem Boží Syn, jsem Mesiáš a přišel jsem vás zachránit před zlem, hříchem a smrtí. Přišel jsem vám zjevit Boha – Otce, abyste se mohli stát Božími dětmi.“

Celý příspěvek

Pastýřský list Vánoce 2013

Drazí bratři a sestry,

každému z Vás blahopřeji k vánočním svátkům. Vánoce jsou tak krásné proto, že Bůh přichází mezi nás. My ho očekáváme, jsme pro něj otevření, citliví, vnímaví. Bůh, který je láska, je dnes uprostřed nás. A také působí skrze každého, kdo miluje, je pozorný, naslouchá, obdarovává i přijímá.

Celý příspěvek

Pastýřský list Advent 2013

Drazí bratři a sestry,

začínáme advent, dobu přípravy na Vánoce i na nový příchod Pána Ježíše, a to nejen až jednou na konci věků, ale i na jeho nový příchod do našeho každodenního života už nyní.

Celý příspěvek

Str. 5 z 7« První...34567