Jste návštěvník | Dnešních návštěv

modlitba

Nové přikázání

Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle velikonoční | 24. dubna 2016

Ptali se jednoho učence: „Proč je mezi lidmi tak málo soucitu a lásky a tolik hněvu a zloby?“ Odpověděl: „Protože se lidé navzájem neznají. Neví skoro nic o tom, co za strachy, bolesti a zklamání jejich soused nosí v duši.“

Celý příspěvek

Neděle Božího milosrdenství

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle velikonoční | 3. dubna 2016

Název dnešní slavnosti je Neděle Božího milosrdenství (nebo také Svátek milosrdenství). Mnoho lidí se soustředí na slovo milosrdenství, ale důležité je slůvko před ním – „Boží“. Dnes je den, kdy máme rozjímat o Božím milosrdenství, prosit o ně, otevírat se mu, zakoušet ho a oslavovat.

Celý příspěvek

Co je cílem modlitby?

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle postní | 21. února 2016

Dnešní evangelium vypráví o učednících, které vzal Ježíš na vysokou horu. Po náročném výstupu usnuli, a když se probrali, spatřili Ježíše v jeho slávě. Poznali Mojžíše a Eliáše. Poznali, že stojí na prahu nebe. Jsou uchváceni a říkají: „Mistře, je dobře, že jsme tady!“ „Je nám tady dobře…“

Celý příspěvek

Z poselství papeže Františka

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle po Narození Páně | 3. ledna 2016

Pro letošní rok vydal papež František několikastránkové poselství. Nemůžeme ho nyní celé promyslet a prorozjímat, uveďme si alespoň několik důležitých myšlenek.

Celý příspěvek

Konec roku

Text k zamyšlení u příležitosti poděkování a prosby o Boží pomoc do nového roku | 31. prosince 2015

Na konci roku se slaví, ale také ohlíží zpět. Hodnotí se, jak se co podařilo. Ve škole má toto hodnocení formu vysvědčení. I my jsme ve škole života, našim učitelem je Kristus, a tak se můžeme zamyslet, jak jsme letos prospívali. Nyní přichází logická otázka: „V čem?“

Celý příspěvek

Návštěva

Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle adventní | 20. prosince 2015

Když si představíme nadcházející týden, který jen nejen čtvrtým týdnem adventním, ale i dobou vánoční, vidíme krom všech důležitých úkolů, které bychom rádi ještě postíhali, také dny rodinných oslav a návštěv. Taková setkání pak mohou přinést ledasco. Mohou být zdrojem nepříjemností, ale i velkého požehnání. Záleží na tom, jakým duchem jsou lidé naplněni a vedeni.

Celý příspěvek

Modlitba pro Svatý rok milosrdenství

Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství

Pane Ježíši Kriste,
učil jsi nás být milosrdnými,
jako je milosrdný nebeský Otec,
a řekl jsi nám, že kdo vidí tebe, vidí Otce.
Ukaž nám svou tvář a budeme spaseni.

Celý příspěvek

Boží království

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Ježíše Krista Krále | 22. listopadu 2015

Pro království se někdy užívá řeckého slova monarchie. Je to složenina slov mono a arché. Mono znamená „jeden“ a arché je „vláda“, ale stejný základ má i slovo „nejstarší“. Sousloví monarchie tedy můžeme vyložit jako jediná, nejstarší vláda. A to v doslovném smyslu platí jen o Božím království. Bůh je nejstarší panovník, král králů, jediný skutečný vládce nebe i země.

Celý příspěvek

Misie – služba druhým

Text k zamyšlení u příležitosti 29. neděle v mezidobí | 18. října 2015

Dnes je misijní neděle. Myslíme na světové misie, modlíme se za ně, posíláme jim peníze. Zároveň si můžeme uvědomit, že i my jsme misijní zemí. Zemí, která potřebuje Ježíšovy učedníky jako sůl. Jak být konkrétně Ježíšovým učedníkem?

Celý příspěvek

Novéna k Národnímu eucharistickému kongresu

Ve čtvrtek 8. října 2015 začíná novéna u příležitosti Národního eucharistického kongresu 2015, který vyvrcholí společným programem v sobotu 17. října 2015 v Brně. Do modlitby se může zapojit i ten, kdo se kongresu osobně nezúčastní. Ze je text novény ke stažení.