Jste návštěvník | Dnešních návštěv

modlitba

Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj

Text k zamyšlení u příležitosti 27. neděle v mezidobí | 4. října 2015

Jedna mladá dívka se rozhodla, že její manželství bude krásné a šťastné až do smrti. Nakoupila si knihy o partnerském soužití, zaplatila si kurzy manželského života a poctivě se i se svým snoubencem připravovali na společný život. Když se vrátila z jednoho týdenního odborného semináře O významu sociálně emocionální dimenze budování vztahu s přihlédnutím k hodnotovým prioritám partnerů a dětí z aspektu koexistence různých generací, vyčerpaně usedla na židli a podívala se na svoji maminku. Chvíli ji pozorovala a pak řekla: „Nechápu, jak jste mohli s tátou vydržet spolu celý život a zvládnout všechny nástrahy a krize, když jste před tím neprošli žádným školením.“ Tu se na ni maminka usmála, vzala do ruky růženec a ukázala ji na obraz svaté rodiny nad postelí. „Zvládáme to proto, že máme na všechna úskalí jednoduchý lék. Pokornou a upřímnou modlitbu.“

Celý příspěvek

(Ne)pozorní žáci

Text k zamyšlení u příležitosti 25. neděle v mezidobí | 20. září 2015

V pátek jsme s dětmi vzpomínali, že se učedníkům stalo něco podobného, jako když my sami nedáváme pozor a přeslechneme, co nám říkají rodiče nebo učitelé ve škole. To, co se stalo jim, stává se i nám… v kostelních lavicích. Bůh k nám promlouvá skrze liturgii… slova, symboly, ale my často neodcházíme ani moudřejší, ani bohatší.

Celý příspěvek

Pojďte si odpočinout

Text k zamyšlení u příležitosti 16. neděle v mezidobí | 19. července 2015

Evangelium zaznívající o prázdninách nás vyzývá: Pojďte si odpočinout na opuštěné místo. Zdá se, že je řeč o dovolené. Co tím ale Pán myslí? Dokážeme uposlechnout jeho výzvu?

Celý příspěvek

Čtyři úvahy o eucharistii

Nabízíme jako malý dárek e-book shrnující pásmo promluv o eucharistii. Elektronická kniha Čtyři úvahy o eucharistii je ve formátu epub, který je použitelný ve většině elektronických čteček a tabletů.

Celý příspěvek

Ježíš – nejvzácnější host

Text k zamyšlení u příležitosti 7. neděle velikonoční | 17. května 2015

Promluva 4/4 v rámci tématu Eucharistie.

Chcete žít navěky? Ano, život v plnosti, život, který není ohrožen smrtí, je vnitřní touhou každého člověka. Každý člověk touží po věčnosti, protože pro věčný život jsme byli stvořeni. Lidé se tedy různým způsobem ptají: „Jak dosáhnu věčného života?“ A Pán Ježíš dává tuto odpověď: „Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky… Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den“ (Jan 6,51 a 54).

Celý příspěvek

Jaký byl DEK

Nabízíme odkazy na shrnující reportáž slovemobrazem z Diecézního eucharistického kongresu v Olomouci.

Diecézní eucharistický kongres ve fotografiích

Ve dnech 15. a 16. května 2015 se v Olomouci konal Diecézní eucharistický kongres. Pátek patřil dětem, kterých dorazilo téměř pět tisíc. Sobota pak přednáškám, adoraci a eucharistickým průvodům do katedrály, kde se konala společná mše svatá. Zde nabízíme několik fotogalerií z těchto krásných a požehnaných dnů.

Fotogalerie: Dětský DEK – skupinovky
(Foto: P. Ladislav a R. Zemek)

Fotogalerie: Arcidiecézní setkání dětí
Fotogalerie: Arcidiecézní setkání dětí (dokumenty pro zúčastněné)
(Foto: Člověk a víra – Martina Mošťková)

Fotogalerie: Eucharistický kongres Olomouc
Fotogalerie: Eucharistický kongres Olomouc (dokumenty pro zúčastněné)
(Foto: Člověk a víra – Pavel Langer a Miroslav Snopek)

Svatodušní novéna

Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Poprvé se takto před letnicemi modlili Ježíšovi učedníci spolu se ženami, s Ježíšovou Matkou Marií a s Ježíšovými příbuznými (srov. Sk 1,14). Přizvěme tedy i Pannu Marii, aby se modlila s námi o nové letnice v našem životě a v životě církve.

Ať už v rodině, ve společenství, s přáteli či sami si udělejme čas a využijme texty k rozjímání od P. Vojtěcha Kodeta nebo se alespoň pomodleme svatodušní hymnus (Přijď, Tvůrce Duchu svatý nebo Přijď, ó Duchu přesvatý), popř. každý den přidejme ke své osobní modlitbě desátek růžence (který Ducha svatého seslal).

Kristus je tu pro nás

Text k zamyšlení u příležitosti 6. neděle velikonoční | 10. května 2015

Promluva 3/4 v rámci tématu Eucharistie.

Milé děti, milí rodiče, drazí bratři a sestry,

minule jsme probírali zázračná znamení, kterými Bůh pomáhá naší víře. Dnes se ptejme, proč to dělá. Už v Písmu svatém Ježíš dělal zázraky. Ne proto, aby se před lidmi předváděl nebo se nad nimi povyšoval, ale aby jim pomáhal a přiváděl je k poznání Boha Otce.

Celý příspěvek

Ježíš uprostřed nás

Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle velikonoční | 26. dubna 2015

Promluva 1/4 v rámci tématu Eucharistie.

Jsme zde, na mši svaté. Proč? Protože jsme věřící. Věříme, že je zde Ježíš s námi. První křesťané nepouštěli na mši svatou hned tak každého. Věděli, že to je největší tajemství na světě. Kdo chtěl být na mši svaté, musel se nejprve důkladně připravit. A taková příprava trvala někdy i několik let. My jí říkáme katechumenát. Potom byl takový člověk pokřtěn a teprve po křtu mohl přistoupit ke slavení mše svaté.

Celý příspěvek