Jste návštěvník | Dnešních návštěv

svátost smíření

Str. 2 z 212

Dušičky

Text k zamyšlení u příležitosti Vzpomínky na všechny věrné zemřelé | 2. listopadu 2014

Podle celosvětových statistických odhadů umřou každou sekundu asi dva lidé. Za hodinu je to přibližně sedm tisíc lidí, za rok tak nějakých šedesát milionů. A tzv. dušičky  jsou svátky, kdy se za tyto všechny modlíme. Na světě jsou asi dvě miliardy křesťanů, a kdyby se každému věřícímu podařilo v těchto dnech vyprosit pro jednu duši v očistci plnomocné odpustky, tak by mohl být očistec prázdný a nebe plné nových svatých. Tato statistická úvaha asi není zcela na místě, ale alespoň nám naznačila, jak důležité svátky slavíme.

Celý příspěvek

Děti světla

Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle postní | 30. března 2014

Tématem dnešní neděle je uzdravení ze slepoty a zaslepenosti. První čtení hovoří o zaslepení. Prorok Samuel má vybrat krále a vybral by ho podle svých měřítek – podle vzezření. Bůh mu však dává důležité poučení: „Nevšímej si jeho vzhledu ani vysoké postavy, neboť ho vylučuji. Nedívám se totiž jako člověk; člověk soudí podle zdání, Hospodin však vidí do srdce.“

Celý příspěvek

Lze být dokonalým?

Text k zamyšlení u příležitosti 7. neděle v mezidobí | 23. února 2014

Když dobře nasloucháme slovům dnešního evangelia, slyšíme o velké výzvě. První výzva nás chce nasměrovat k přechodu od starozákonního smýšlení ke smýšlení Nového Zákona. Spravedlnost nespočívá v tom, že naservíruji stejnou dávku zlého tomu, kdo se proti mně provinil. Odplatou zlým a zlé se zlo množí. Odpuštěním se tento svět uzdravuje. Druhá výzva nás vede k lásce. Lásce k nepřátelům. Není vyšší spravedlnosti než to, že provinilce svěřím do rukou Boha. Ne kvůli Božímu trestu, ale proto, že jen Bůh může všechny okolnosti správně posoudit. Nemluvě o tom, že přání Božího požehnání komukoli z našich nepřátel přináší požehnání i nám samotným. Podtrženo sečteno: jsme zváni k dokonalosti. Boží dokonalosti.

Celý příspěvek

Závažnost hříchu

Text k zamyšlení u příležitosti 19. neděle v mezidobí | 11. srpna 2013

V jedné nemocnici přišel kněz posloužit nemocnému svátostmi. Začali svátostí smíření a kněz se zeptal: „Máte nějaké těžké hříchy?“ Tu mu nemocný odpověděl: „Ano, mám všechny.“ „To mi chcete říci, že jsou všechny vaše hříchy těžké?“ podivil se kněz. „Jo. A čím blíž jsem smrti, tím jsou těžší,“ vysvětlil nemocný.

Celý příspěvek

Zločin a pokání

Text k zamyšlení u příležitosti 11. neděle v mezidobí | 16. června 2013

Ruský spisovatel F. M. Dostojevskij napsal poutavý román Zločin a trest. Líčí v něm příběh mladého muže, který zavraždil lichvářku, které dlužil větší sumu peněz. Líčí nejen jeho zločin, ale i výčitky svědomí, které ho po činu pronásledovaly. Pokoje nakonec dosáhl tím, že se přiznal a podstoupil trest. Proto název románu Zločin a trest. Dnešní čtení bychom mohli nadepsat podobně, ale místo Zločin a trest bychom mohli napsat Zločin a pokání. Celý příspěvek

Svátosti přináší spásu a věčný život

Text k zamyšlení u příležitosti 30. neděle v mezidobí | 28. října 2012

Svátost je viditelné znamení neviditelné Boží milosti, kterou člověk dostává, když svátost přijímá. To, co svátostný obřad symbolicky naznačuje, to také působí. Při křtu se křtěnec polévá vodou a v tu chvíli se očišťuje jeho duše od všech hříchů. Při zpovědi kněz vyslovuje rozhřešení a Ježíš osvobozuje duši od zla a hříchu a vrací ji křestní krásu a nevinnost. Co biskup, kněz, jáhen či laik udělující svátost symbolicky naznačují, to v tu chvíli sám Ježíš působí.

Celý příspěvek

S lhostejností nebo z povinnosti

Zde uvedený článek vyšel ve farním časopise Jákob – prázdninové vydání 2011. Jelikož jde o aktuální téma, nabízíme jej k zamyšlení i na tomto místě.

Bývalo zvykem, že před pohřbem přicházeli pozůstalí, aby se smířili kvůli matce, některému z prarodičů… s Bohem. Z nejrůznějších příčin však tato praxe opadá a pozůstalí jen přihlížejí bez větší účasti samotnému pohřbu. Co s tím? Zpovídat se proto, že se to před pohřbem dělá nebo to lhostejně vynechat? Chyba by byla v obou případech. Je špatně něco dělat kvůli okolí, jen proto, abych vypadal dobře u druhých a je ještě horší přistoupit k tak velkým věcem lhostejně – nepřijat svátosti vůbec.

Celý příspěvek

21. číslo časopisu Milujte se!

Upozorňuji na poslední číslo křesťanského časopisu Milujte se!, které svým obsahem může obohatit zvláště biřmovance, ale nejen je. Mezi tématy 21. čísla naleznete mimo jiné manželství, svátost smíření, stvoření, pomluva, umělé oplodnění, sebeukájení, láska a sex.

Celý časopis zdarma stahujte zde a čtěte v počítači či nejrůznějších elektronických zařízeních a čtečkách.

Celý příspěvek

Udílení svátostí nemocným

Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle velikonoční | 6. května 2012

Komu je určena svátost nemocných? Svátost nemocných může přijmout každý věřící člověk, který se ocitá v kritickém zdravotním stavu či situaci, který se chystá na operaci nebo který trpí dlouhodobým onemocněním. Jak se slaví svátost pomazání nemocných? Podstatou obřadu  této svátosti je modlitba spojená s pomazáním čela a rukou nemocného posvěceným olejem. Jaké účinky má svátost nemocných? Svátost nemocných uděluje útěchu, pokoj a sílu a nemocného v jeho nouzi a utrpení spojuje hlubokým poutem s Kristem. Vždyť náš Pán sám na svém těle prožil náš strach a úzkosti i naše bolesti. Viz Youcat 243 – 245.

Celý příspěvek

Str. 2 z 212