Jste návštěvník | Dnešních návštěv

láska

Str. 5 z 7« První...34567

Světlo svítí v temnotě

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle po Narození Páně | 5. ledna 2014

Když se mluví o Slovu – Kristu jako o světle, míní se tím obvykle, že díky Kristu poznáváme Boží tajemství, která do jeho příchodu byla skryta; a Kristus je zjevil – osvětlil. To je pohled teologa.

Zajímavý ale může být i pohled fyzika. Ten by mohl říci: „Světlo je záření o různých vlnových délkách.“ Některé jeho vlnové délky vidíme jako barvy, jiné, kterým říkáme infračervené, cítíme jako teplo a třetí – ultrafialové ani nevidíme, ani necítíme, ale časem se na nás projeví opálením.

Celý příspěvek

Pastýřský list Vánoce 2013

Drazí bratři a sestry,

každému z Vás blahopřeji k vánočním svátkům. Vánoce jsou tak krásné proto, že Bůh přichází mezi nás. My ho očekáváme, jsme pro něj otevření, citliví, vnímaví. Bůh, který je láska, je dnes uprostřed nás. A také působí skrze každého, kdo miluje, je pozorný, naslouchá, obdarovává i přijímá.

Celý příspěvek

Bůh je shovívavý

Rodiče dospívajících dětí řeší občas bolestivý spor. Jednoho dne přijde jejich ratolest s tvrzením: „Vy mě nemáte rádi! Kdybys mě měl rád, tak mi dovolíš…, kdybys mě měla ráda, nebudeš mi zakazovat…“ A následuje množství různých věcí počínaje mobilem a konče kamarády. Kdybyste mě měli rádi, nebudete mi nic přikazovat… dáte mi zázemí, peníze a svobodu a necháte mě užívat si života.

Celý příspěvek

Zápas o víru

Text k zamyšlení u příležitosti 26. neděle v mezidobí | 29. září 2013

Téma této neděle může být jakýmsi duchovním projektem farnosti, protože ukazuje směr k předávání a prožívání víry v rodině  ve farnosti.

„Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. Dobře bojuj pro víru, zmocni se věčného života. Uchovej nauku bez poskvrny a bez úhony až do slavného příchodu našeho Pána Ježíše Krista“ (1 Tim 6,11-16).

Celý příspěvek

Peklo

Text k zamyšlení u příležitosti 21. neděle v mezidobí | 25. srpna 2013

„Pane, je málo těch, kdo budou spaseni?“ Na tuto otázku Ježíš odpovídá: Spásu máte ve svých rukou. Vy rozhodujete, kde skončíte. Jedna z možností je stav nazývaný peklo. Pro mnoho lidí je pojem pekla pohádkový mýtus, ale zde nejde o výmysl lidí. Je třeba ho brát vážně a nepodceňovat nebezpečí, které v sobě skrývá.

Celý příspěvek

Láska k bližnímu

Text k zamyšlení u příležitosti 15. neděle v mezidobí | 14. července 2013

Jedno divadelní představení začíná otázkou: „Můžeme začít? Máte všichni svého souseda?“ a po chvíli ticha protagonista dodá: „Rádi?“ Jak prostá a přitom důležitá je to otázka. Máte své sousedy rádi? Někteří milují všechny. Někdo jen toho, koho zná. Jiný jen ty, které nezná, a jsou i tací, kteří nemohou vystát nikoho.

Celý příspěvek

Ekumenické hnutí

Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle velikonoční | 28. dubna 2013

Proč se křesťané nedokázali ani po dvou tisících letech sjednotit v jedné církvi? Můžeme říci, že pro lidskou hříšnost a hloupost. V dnešním evangeliu jsme slyšeli, jak nás Ježíš vybízí: „Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem“ (Jan 13,34n).

Celý příspěvek

Kristova oběť

Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle postní | 17. března 2013

Dnešní téma začněme povídáním o hříchu. Hřích je jako past. Na povrchu je lákavá návnada – pokušení, které slibuje požitek a štěstí. Když se pro ně rozhodneme a vztáhneme po něm ruku, stáhne nás do hluboké jámy.

Celý příspěvek

Víra, naděje, láska

Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle v mezidobí | 3. února 2013

Život je cesta na nejvyšší horu světa – na horu věčného života. Těžko tam dojít vlastními silami, a tak rozumní lidé rádi přijmou pomoc zkušeného průvodce. A jak už to bývá, na cestě si k němu vytvoří vztah. Prvním rozměrem tohoto vztahu je víra.

Celý příspěvek

Osobní soud

Text k zamyšlení u příležitosti 32. neděle v mezidobí | 11. listopadu 2012

V druhém čtení jsme slyšeli větu: „… lidem je určeno, že musí jednou umřít, a pak nastane soud…“ Umřeme a pak nastane soud. Pro někoho dobrá zpráva, že bude sjednána spravedlnost, pro jiného vážné varování a výzva: Dej si svůj život do pořádku. Čiň pokání, dokud máš čas.

Celý příspěvek

Str. 5 z 7« První...34567