Jste návštěvník | Dnešních návštěv

láska

Samařská žena

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle postní | 23. března 2014

Jestliže je evangelium radostnou zvěstí, tak dnešní úryvek je evangeliem evangelia. Zvěstí o Boží lásce.

Celý příspěvek

Pastýřský list pro první neděli postní 2014

Drazí bratři a sestry, milé děti,

už máme za sebou několik měsíců Roku rodiny. Pokud jste přijali mou adventní výzvu, udělali jste v rodinách společnou zkušenost s modlitbou, se společným otevřením se Bohu. O Vánocích jsme přidali cvičení vzájemné lásky. Modlitba nás otevírá pro Boha a Boží láska, kterou si navzájem darujeme, umožňuje zkušenost Boží blízkosti, radostnou vánoční atmosféru po celý rok. Nyní jsme vstoupili do doby velkého postu, kterým se připravujeme na Velikonoce, na dar vykoupení.

Celý příspěvek

Světlo svítí v temnotě

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle po Narození Páně | 5. ledna 2014

Když se mluví o Slovu – Kristu jako o světle, míní se tím obvykle, že díky Kristu poznáváme Boží tajemství, která do jeho příchodu byla skryta; a Kristus je zjevil – osvětlil. To je pohled teologa.

Zajímavý ale může být i pohled fyzika. Ten by mohl říci: „Světlo je záření o různých vlnových délkách.“ Některé jeho vlnové délky vidíme jako barvy, jiné, kterým říkáme infračervené, cítíme jako teplo a třetí – ultrafialové ani nevidíme, ani necítíme, ale časem se na nás projeví opálením.

Celý příspěvek

Pastýřský list Vánoce 2013

Drazí bratři a sestry,

každému z Vás blahopřeji k vánočním svátkům. Vánoce jsou tak krásné proto, že Bůh přichází mezi nás. My ho očekáváme, jsme pro něj otevření, citliví, vnímaví. Bůh, který je láska, je dnes uprostřed nás. A také působí skrze každého, kdo miluje, je pozorný, naslouchá, obdarovává i přijímá.

Celý příspěvek

Bůh je shovívavý

Rodiče dospívajících dětí řeší občas bolestivý spor. Jednoho dne přijde jejich ratolest s tvrzením: „Vy mě nemáte rádi! Kdybys mě měl rád, tak mi dovolíš…, kdybys mě měla ráda, nebudeš mi zakazovat…“ A následuje množství různých věcí počínaje mobilem a konče kamarády. Kdybyste mě měli rádi, nebudete mi nic přikazovat… dáte mi zázemí, peníze a svobodu a necháte mě užívat si života.

Celý příspěvek

Zápas o víru

Text k zamyšlení u příležitosti 26. neděle v mezidobí | 29. září 2013

Téma této neděle může být jakýmsi duchovním projektem farnosti, protože ukazuje směr k předávání a prožívání víry v rodině  ve farnosti.

„Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. Dobře bojuj pro víru, zmocni se věčného života. Uchovej nauku bez poskvrny a bez úhony až do slavného příchodu našeho Pána Ježíše Krista“ (1 Tim 6,11-16).

Celý příspěvek

Peklo

Text k zamyšlení u příležitosti 21. neděle v mezidobí | 25. srpna 2013

„Pane, je málo těch, kdo budou spaseni?“ Na tuto otázku Ježíš odpovídá: Spásu máte ve svých rukou. Vy rozhodujete, kde skončíte. Jedna z možností je stav nazývaný peklo. Pro mnoho lidí je pojem pekla pohádkový mýtus, ale zde nejde o výmysl lidí. Je třeba ho brát vážně a nepodceňovat nebezpečí, které v sobě skrývá.

Celý příspěvek

Láska k bližnímu

Text k zamyšlení u příležitosti 15. neděle v mezidobí | 14. července 2013

Jedno divadelní představení začíná otázkou: „Můžeme začít? Máte všichni svého souseda?“ a po chvíli ticha protagonista dodá: „Rádi?“ Jak prostá a přitom důležitá je to otázka. Máte své sousedy rádi? Někteří milují všechny. Někdo jen toho, koho zná. Jiný jen ty, které nezná, a jsou i tací, kteří nemohou vystát nikoho.

Celý příspěvek

Ekumenické hnutí

Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle velikonoční | 28. dubna 2013

Proč se křesťané nedokázali ani po dvou tisících letech sjednotit v jedné církvi? Můžeme říci, že pro lidskou hříšnost a hloupost. V dnešním evangeliu jsme slyšeli, jak nás Ježíš vybízí: „Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem“ (Jan 13,34n).

Celý příspěvek

Kristova oběť

Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle postní | 17. března 2013

Dnešní téma začněme povídáním o hříchu. Hřích je jako past. Na povrchu je lákavá návnada – pokušení, které slibuje požitek a štěstí. Když se pro ně rozhodneme a vztáhneme po něm ruku, stáhne nás do hluboké jámy.

Celý příspěvek