Jste návštěvník | Dnešních návštěv

láska

Pohled na kříž

Text k zamyšlení u příležitosti svátku Povýšení svatého Kříže | 14. září 2014

Jedna americká vesnice měla svou zvláštní velikonoční tradici. Vždy o svátcích Kristova utrpení uspořádali pouť na blízký kopec, kdy muži z vesnice po předem připravené cestě nesli různě veliké, prosté i nazdobené kříže, které si pro tuto chvíli sami připravili. Jejich kříže měli nejrůznější nápisy, které připomínaly tu či onu životní tíhu či předsevzetí. Mezi tyto siláky se najednou nenápadně přidala žena. A jelikož šla bez břemena, byla organizátory zastavena: „Nemůžeš jít touto cestou, ta je určena jen pro ty, co nesou kříž.“ Žena se mlčky zastavila a po chvíli vytáhla řetízek, ne kterém byly plechové vojenské známky. „Toto mi zůstalo po mých synech, co mi zahynuli ve vietnamské válce. Toto je můj kříž,“ řekla a pořadatel ji pustil na onu křížovou cestu.

Celý příspěvek

Prázdninové misie

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti sv. Petra a Pavla | 29. června 2014

Sv. Petr a Pavel – dnešní liturgie nám staví před oči tyto dva sloupy církve. Ale jsou to zároveň apoštolové. Apoštol znamená poslaný, to o našich světcích platí také dokonale. Jak rozsáhlé a namáhavé cesty podnikli bez dopravních prostředků a všech nám známých vymožeností. Zvláště u sv. Pavla si stačí vzít mapu těchto cest. Kam cestovali, za krásou přírody? Určitě také. Jejich hlavním motorem bylo vědomí toho, co mají, pokladu víry, který mohou přinést druhým. Všude kam přišli, ukazovali na sobě, jak žijí a mluví křesťané.

Celý příspěvek

Znát a naslouchat hlasu Dobrého Pastýře

Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle velikonoční | 11. května 2014

V uplynulém týdnu jsme vzpomínali, že je to 69 let od konce války, která se týkala naší vlasti. Toto smutné výročí předchází dnešnímu krásnému svátku matek. Nad tím vším je tato neděle, která je nazývána neděle Dobrého Pastýře.

Celý příspěvek

Podstatou milosrdenství je odpuštění

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle velikonoční | 27. dubna 2014

Před devíti lety umíral Svatý otec Jan Pavel II. Bylo to v sobotu večer, 2. dubna před svátkem milosrdenství, který on ustanovil na základě zjevení sestry Faustiny – velikonoce byly tehdy o měsíc dřív než letos – kdy mnohé televizní a rozhlasové stanice přerušily své večerní programy, aby oznámily svým posluchačům, že papež odešel do domu svého Otce.

Celý příspěvek

Samařská žena

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle postní | 23. března 2014

Jestliže je evangelium radostnou zvěstí, tak dnešní úryvek je evangeliem evangelia. Zvěstí o Boží lásce.

Celý příspěvek

Pastýřský list pro první neděli postní 2014

Drazí bratři a sestry, milé děti,

už máme za sebou několik měsíců Roku rodiny. Pokud jste přijali mou adventní výzvu, udělali jste v rodinách společnou zkušenost s modlitbou, se společným otevřením se Bohu. O Vánocích jsme přidali cvičení vzájemné lásky. Modlitba nás otevírá pro Boha a Boží láska, kterou si navzájem darujeme, umožňuje zkušenost Boží blízkosti, radostnou vánoční atmosféru po celý rok. Nyní jsme vstoupili do doby velkého postu, kterým se připravujeme na Velikonoce, na dar vykoupení.

Celý příspěvek

Světlo svítí v temnotě

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle po Narození Páně | 5. ledna 2014

Když se mluví o Slovu – Kristu jako o světle, míní se tím obvykle, že díky Kristu poznáváme Boží tajemství, která do jeho příchodu byla skryta; a Kristus je zjevil – osvětlil. To je pohled teologa.

Zajímavý ale může být i pohled fyzika. Ten by mohl říci: „Světlo je záření o různých vlnových délkách.“ Některé jeho vlnové délky vidíme jako barvy, jiné, kterým říkáme infračervené, cítíme jako teplo a třetí – ultrafialové ani nevidíme, ani necítíme, ale časem se na nás projeví opálením.

Celý příspěvek

Pastýřský list Vánoce 2013

Drazí bratři a sestry,

každému z Vás blahopřeji k vánočním svátkům. Vánoce jsou tak krásné proto, že Bůh přichází mezi nás. My ho očekáváme, jsme pro něj otevření, citliví, vnímaví. Bůh, který je láska, je dnes uprostřed nás. A také působí skrze každého, kdo miluje, je pozorný, naslouchá, obdarovává i přijímá.

Celý příspěvek

Bůh je shovívavý

Rodiče dospívajících dětí řeší občas bolestivý spor. Jednoho dne přijde jejich ratolest s tvrzením: „Vy mě nemáte rádi! Kdybys mě měl rád, tak mi dovolíš…, kdybys mě měla ráda, nebudeš mi zakazovat…“ A následuje množství různých věcí počínaje mobilem a konče kamarády. Kdybyste mě měli rádi, nebudete mi nic přikazovat… dáte mi zázemí, peníze a svobodu a necháte mě užívat si života.

Celý příspěvek

Zápas o víru

Text k zamyšlení u příležitosti 26. neděle v mezidobí | 29. září 2013

Téma této neděle může být jakýmsi duchovním projektem farnosti, protože ukazuje směr k předávání a prožívání víry v rodině  ve farnosti.

„Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. Dobře bojuj pro víru, zmocni se věčného života. Uchovej nauku bez poskvrny a bez úhony až do slavného příchodu našeho Pána Ježíše Krista“ (1 Tim 6,11-16).

Celý příspěvek