Jste návštěvník | Dnešních návštěv

láska

Jsi můj milovaný – moje milovaná

Text k zamyšlení u příležitosti svátku Křtu Páně | 11. ledna 2015

I když podstata našeho křtu nevyplývá přímo z dnešní biblické události, je pro náš křest důležitá. Dnes totiž slavíme a připomínáme si, že Ježíš vstoupil do svého veřejného působení. To pak končí výkupnou obětí, která nám přinesla možnost křestního znovuzrození. Ježíš vstupuje do období, kdy nás bude připravovat, abychom se mohli stát Božím synem, Boží dcerou. Povede nás, abychom díky svému křtu mohli dojít k věčnému životu.

Celý příspěvek

Pohlédnout s láskou

Text k zamyšlení u příležitosti svátku Svaté Rodiny | 28. prosince 2014

V letošním vánočním pastýřském listu otce arcibiskupa Jana byla věta: „Když přijdete domů, pohlédněte s láskou na svého partnera.“ Pokud jsme domů odešli s tímto vědomím a třeba i odhodláním to uskutečnit, mohlo nás potkat nejedno překvapení. Celý příspěvek

Pastýřský list Vánoce 2014

Drazí bratři a sestry,

Vánoce, které dnes slavíme, nejsou jen liturgickou oslavou narození Pána Ježíše, který je zakladatelem našeho náboženství, nebo jen rodinnými svátky, kdy se v naší kultuře scházejí celé rodiny ke společnému slavení, či jen svátky dárků, na které se těší děti a hlavně obchodníci. To všechno k Vánocům patří, ale já vidím Vánoce v rodině jako zvláštní teologický prostor. Jednodušeji řečeno, zvláštní příležitost k poznání Boha a k setkání s ním, k jeho hlásání, k jeho zviditelnění. Celý příspěvek

Výzva k pravdě, radosti a lásce

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle adventní| 14. prosince 2014

Dnešní neděle nám odkrývá tři hodnoty: pravdu, radost a lásku. Abychom nezůstali jen u jakési fráze, pojďme si to rozebrat.

Celý příspěvek

Přijmout království

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Ježíše Krista Krále | 23. listopadu 2014

Tématem dnešní neděle je příchod Mesiáše a poslední soud. To je téma, ve kterém nemá smysl se ptát, jak bude probíhat, protože to je zahaleno tajemstvím. Lidé Ježíšovy doby čekali, že když přijde mesiáš, odmění spravedlivé, potrestá bezbožníky a stane se králem. Tak to naznačovala mnohá proroctví. Bylo proto veliké překvapení, když se mesiáš nestal králem, ale obětním beránkem a místo odsouzení nabídl hříšníkům odpuštění a spásu. To bylo a je i pro nás radostným překvapením.

Celý příspěvek

Největší přikázání

Text k zamyšlení u příležitosti 30. neděle v mezidobí | 26. října 2014

„Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“ To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: „Miluj svého bližního jako sám sebe.“ Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.

Kdyby se nás Bůh zeptal: „Miluješ mě?“ Co bychom mu odpověděli? Možná bychom se zamysleli a opatrně odpověděli otázkou: „Pane, ale co to znamená milovat?“

Celý příspěvek

Pohled na kříž

Text k zamyšlení u příležitosti svátku Povýšení svatého Kříže | 14. září 2014

Jedna americká vesnice měla svou zvláštní velikonoční tradici. Vždy o svátcích Kristova utrpení uspořádali pouť na blízký kopec, kdy muži z vesnice po předem připravené cestě nesli různě veliké, prosté i nazdobené kříže, které si pro tuto chvíli sami připravili. Jejich kříže měli nejrůznější nápisy, které připomínaly tu či onu životní tíhu či předsevzetí. Mezi tyto siláky se najednou nenápadně přidala žena. A jelikož šla bez břemena, byla organizátory zastavena: „Nemůžeš jít touto cestou, ta je určena jen pro ty, co nesou kříž.“ Žena se mlčky zastavila a po chvíli vytáhla řetízek, ne kterém byly plechové vojenské známky. „Toto mi zůstalo po mých synech, co mi zahynuli ve vietnamské válce. Toto je můj kříž,“ řekla a pořadatel ji pustil na onu křížovou cestu.

Celý příspěvek

Prázdninové misie

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti sv. Petra a Pavla | 29. června 2014

Sv. Petr a Pavel – dnešní liturgie nám staví před oči tyto dva sloupy církve. Ale jsou to zároveň apoštolové. Apoštol znamená poslaný, to o našich světcích platí také dokonale. Jak rozsáhlé a namáhavé cesty podnikli bez dopravních prostředků a všech nám známých vymožeností. Zvláště u sv. Pavla si stačí vzít mapu těchto cest. Kam cestovali, za krásou přírody? Určitě také. Jejich hlavním motorem bylo vědomí toho, co mají, pokladu víry, který mohou přinést druhým. Všude kam přišli, ukazovali na sobě, jak žijí a mluví křesťané.

Celý příspěvek

Znát a naslouchat hlasu Dobrého Pastýře

Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle velikonoční | 11. května 2014

V uplynulém týdnu jsme vzpomínali, že je to 69 let od konce války, která se týkala naší vlasti. Toto smutné výročí předchází dnešnímu krásnému svátku matek. Nad tím vším je tato neděle, která je nazývána neděle Dobrého Pastýře.

Celý příspěvek

Podstatou milosrdenství je odpuštění

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle velikonoční | 27. dubna 2014

Před devíti lety umíral Svatý otec Jan Pavel II. Bylo to v sobotu večer, 2. dubna před svátkem milosrdenství, který on ustanovil na základě zjevení sestry Faustiny – velikonoce byly tehdy o měsíc dřív než letos – kdy mnohé televizní a rozhlasové stanice přerušily své večerní programy, aby oznámily svým posluchačům, že papež odešel do domu svého Otce.

Celý příspěvek