Jste návštěvník | Dnešních návštěv

svátosti

Str. 3 z 512345

Obřad svátosti manželství

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle v mezidobí | 20. ledna 2013

Při přípravě na manželství se zeptal kněz snoubenců: „Co je na svátosti manželství nejdůležitější?“ Snoubenci se zamysleli a řekli: „Slib.“ Kněz nesouhlasně zakroutil hlavou. „Požehnání?“ zkusili to snoubenci podruhé. „Ani to,“ povídá na to kněz. „Tak nevíme,“ přiznali snoubenci. „Na svátosti manželství je nejdůležitější, aby byla krásná.“ Tu mladík posmutněl. „Nevím jak moc bude naše svatba krásná, peněz máme málo, prstýnky jsou sice zlaté, ale jen obyčejné a šaty prosté.“ I nevěsta sklesle pravila: „A já tomu dám ještě korunu, protože když jsem rozrušená, tak ze sebe často nevydám ani hlásku. To ta naše svatba asi moc krásná nebude.“ Tu se kněz usmál a řekl: „Ale krása svátosti manželství nespočívá v bohatě nazdobeném kostele, krásných šatech či uhlazené mluvě.“ „A v čem tedy spočívá krása svatebního obřadu?“ chtěli vědět snoubenci. „V pravdě. Krásné je to, co je pravdivé. Celý příspěvek

Svátosti přináší spásu a věčný život

Text k zamyšlení u příležitosti 30. neděle v mezidobí | 28. října 2012

Svátost je viditelné znamení neviditelné Boží milosti, kterou člověk dostává, když svátost přijímá. To, co svátostný obřad symbolicky naznačuje, to také působí. Při křtu se křtěnec polévá vodou a v tu chvíli se očišťuje jeho duše od všech hříchů. Při zpovědi kněz vyslovuje rozhřešení a Ježíš osvobozuje duši od zla a hříchu a vrací ji křestní krásu a nevinnost. Co biskup, kněz, jáhen či laik udělující svátost symbolicky naznačují, to v tu chvíli sám Ježíš působí.

Celý příspěvek

Jákob – podzimní vydání 2012

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – podzimní vydání 2012. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Svátost manželství

Text k zamyšlení u příležitosti 21. neděle v mezidobí | 26. srpna 2012

Po každé svatbě vyprovázím novomanžely až k prahu hlavního vchodu a tam jim připomínám, že stojí nikoli v cíli, ale na startovní čáře života. Vstup do manželství není cíl lidského snažení (jak předesílají mnohé lidové zvyky – např. chomout), ale vyjití na společnou cestu. Manželství je způsob, jak život prožít. A ne ledajaký. Manželství je od počátku stvoření v Božím plánu pro člověka.

Celý příspěvek

S lhostejností nebo z povinnosti

Zde uvedený článek vyšel ve farním časopise Jákob – prázdninové vydání 2011. Jelikož jde o aktuální téma, nabízíme jej k zamyšlení i na tomto místě.

Bývalo zvykem, že před pohřbem přicházeli pozůstalí, aby se smířili kvůli matce, některému z prarodičů… s Bohem. Z nejrůznějších příčin však tato praxe opadá a pozůstalí jen přihlížejí bez větší účasti samotnému pohřbu. Co s tím? Zpovídat se proto, že se to před pohřbem dělá nebo to lhostejně vynechat? Chyba by byla v obou případech. Je špatně něco dělat kvůli okolí, jen proto, abych vypadal dobře u druhých a je ještě horší přistoupit k tak velkým věcem lhostejně – nepřijat svátosti vůbec.

Celý příspěvek

Cesty, které vedou k poznání Boha

Text k zamyšlení u příležitosti 15. neděle v mezidobí | 15. července 2012

Katechismus hovoří o „cestách“, které my lidé můžeme objevit a dojít po nich k poznání Boha. Jde o jakési „důkazy Boží existence“. Ale ne důkazy ve smyslu vědeckém. Už jsem zde kdysi vzpomínal několik cest, které nás vedou k Bohu: příroda, svědomí, Bible, modlitba, svátosti. O té výchozí – o stvoření – jsme mluvili předminule.

Celý příspěvek

Povolání ke kněžství

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Narození sv. Jana Křtitele | 24. června 2012

Jsou svátosti, které uvádějí do křesťanského života (křest, biřmování, eucharistie), pak jsou svátosti uzdravení (svátost smíření a pomazání nemocných). Nakonec jsou dvě svátosti, které směřují ke službě druhým a k životnímu poslání (kněžství a manželství).

Celý příspěvek

Jízda králů

Promluva pronesená o slavnosti Seslání Ducha svatého vlčnovským rodákem P. Rudolfem Repkou | 27. května 2012

Vaše královská výsosti, králi Martine, vážení členové královské družiny, milá děvčata ročníku 1994, vážená paní místostarostko, milý spolubratře v kněžské službě, otče Ladislave, bratři a sestry v Kristu, milí hosté. Už je to 22 let, co jsem jako legrút ročníku 1972 jezdil i já jízdu králů. Bylo to v roce 1990 a byla to první jízda králů po sametové revoluci. Abych byl upřímný, tak o čem tehdy kázal pan farář si opravdu nepamatuji, proto se nebudu zlobit, když také zapomenete, co dnes budu říkat. Ale přesto se vás pokusím zaujmout.

Celý příspěvek

Duch svatý

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Seslání Ducha svatého | 27. května 2012

Když se podíváme na logo Roku biřmování (a bylo tomu tak i loni u loga Roku křtu), vidíme, že autorka vychází ze symboliky holubice. Právě holubice je jeden z nejznámějších symbolů Ducha svatého. A žádná svátost se bez něj nemůže uskutečnit. Co všechno tento symbol znamená?

Celý příspěvek

Novéna k Roku biřmování

Vrcholem Roku biřmování bude obnova biřmovacích závazků, kterou vykonáme při všech bohoslužbách o slavnosti Seslání Ducha svatého v neděli 27. května 2012. Na tuto obnovu se ode dneška (pátek 18. května 2012) připravujeme Novénou, kterou pro nás připravil otec arcibiskup Jan Graubner. Celý text naleznete v tomto článku nebo si ji můžete stáhnout a mít ji skrze nejrůznější přenosná zařízení stále na dosah.

Celý příspěvek

Str. 3 z 512345